Introdu textul pe care dorești să-l cauți:Aplicatia:
PHP
Elemente de bază ale limbajului
Elemente de bază ale limbajului

PHP (Hypertext Prepocessor) este un limbaj de programare orientat spre WEB ce permite dezvoltatorilor crearea de aplicaţii cu conţinut dinamic, care interacţionează cu baze de date.

PHP este un limbaj scriptic, conţinut în paginile HTML, ce este interpretat de către server. Vizitatorul paginilor HTML primeşte în Browser numai codul interpretat, neavând acces direct la scriptul PHP.
PHP oferă suport pentru lucrul cu baze de date MySql în acest sens, se poate realiza extrem de simplu o pagină web care extragă informaţii dintr- o bază de date.. Modificările efectuate asupra bazei de date se vor reflecta dinamic în conţinutul paginii web făra a interveni direct printr-o modificare asupra continutului acesteia.

Structura unui program PHP

Codul PHP este inclus între tag-urile speciale de început şi de sfârşit care permit utilizatorului treacă din "modul HTML" în "modul PHP".

Structura generală a unui script PHP este prezentată în exemplul următor:

<html>

<head>

<title>Example</title>

</head>

<body>

<?php

   echo "Acesta este primul meu script PHP";

?>

</body>

</html>

Există patru modalităţi de a trece de la HTML la PHP, având posibilitatea de a utiliza următoarele etichete:

Þ    <? şi ?>

Þ    <?php şi ?>

Þ    <% şi %>

                      Þ   <script language="php"> şi </script> În continuare vom utiliza etichetele <? php şi ?>.

Vocabularul limbajului

Vocabularul limbajului este format din:

Þ   setul de caractere

Þ   identificatori

Þ   separatori

Þ   comentarii

Setul de caractere conţine literele mici şi mari ale alfabetului englez, cifrele de la 0 la 9 şi caracterele speciale.

Identificatorii sunt succesiuni de litere, cifre şi caracterul de subliniere, primul caracter fiind diferit de cifră. Identificatorii desemnează numele constantelor, variabilelor, funcţiilor utilizator.

Exemple: _numa1, suma_cifrelor, calculeaza_maxim, _x, _y

Cuvintele cheie ale limbajului sunt identificatori cu sens de sine stătător ce nu pot fi folosiţi în alt context.

Exemple  de   cuvinte  cheie  în  PHP: if, elseif ,for, foreach, while, array, etc

Separatorii

Ca şi în C++ separatorul de instrucţiuni ce se utilizează în PHP este punct şi virgulă.

Comentarii

              Pentru ca un program fie mai uşor înţeles se folosesc comentariile. În PHP  se utilizează comentariile întâlnite şi în C, C++. Acestea se plasează oriunde în program şi pot fi scrise în două feluri:

Þ pentru comentariu ce poate ocupa mai multe linii ale textului sursă se utilizează perechile de caractere '/*' şi '*/'

Þ pentru comentariu scris pe o singură  linie  se  utilizează  caracterele '//' sau #. Aceste comentarii au valabilitate doar în blocul curent de cod

Afişarea datelor

Pentru afişarea datelor în browser se folosesc construcţiile speciale din PHP, echo și print.

Construcţia echo

Aşa cum am văzut din exemplele anterioare cu ajutorul construcţiei echo putem afişa un text. Acesta poate fi delimitat de apostrofuri sau ghilimele, care se folosesc pereche "..." sau '...'; folosirea lor "...' sau '..." constituie o eroare.

Concatenarea mai multor şiruri de caractere se face cu ajutorul operatorului punct ”.”.

Exemplul 1.

<?php

echo "afisarea unui sir de caractere"; 

echo ("afisarea utilizand paranteze")

echo "<br> memory"." stick";

?>

Construcţia print

Afişarea datelor cu print se realizează la fel ca şi în cazul afişării cu echo. Exemplu:

<?php

            print "mesaj1";

      print("mesaj2"); // se pot utiliza parantezele

 print  "este permisa structurarea unui mesaj <br> pe mai multe linii";


 print "a=125"; // se va  afisa a=125

?>

Variabile - NU ESTE NECESARĂ DECLARAREA LOR !!!

În PHP, o variabilă este definită cu ajutorul semnului dolar ($) urmat de numele variabilei. Numele unei variabile este o succesiune de litere, cifre şi caracterul de subliniere, primul caracter fiind obligatoriu literă.

Atribuirea de valori variabilelor se face cu ajutorul operatorului de atribuire = precizându-se în partea dreaptă, expresia care se va atribui variabilei. Dacă expresia este şir de caractere, atunci se încadrează între apostrofuri sau ghilimele.

$nume_variabila=valoare; sau   $nume_variabila=" ";

Exemplu:

<?php

$a =7;

$b =5;

echo "a= $a si b= $b";   //se va afișa  a=7 și b=5

$c=$a+$b;

echo " Suma= $c";    //se va afișa  Suma=12

$x=5.76;$y=-7.45;

echo "<br> produsul este ".$x*$y;

?>

OPERATORI

matematici (+, -, *, / , %)

          relaționali (<, >, <=, >=, ==, !=)

          logici  ( ||, &&, !)

atribuire (=)

Instrucțiunea de decizie și cele de ciclare
Instrucțiunea de decizie și cele de ciclare
IF                  la fel ca C++

switch (expresie)

{

case expresie_1: lista_instrcuţiuni_1;break; 

case expresie_2: lista_instrcuţiuni_2;break;

...

case expresie_n: lista_instrcuţiuni_n;break; 

[default:lista_instrcuţiuni;]

}

Principul de execuţie: se evaluează expresie, dacă în urma evaluării valoarea este egală cu expresie_i, se execută instrucţiunile specificate în lista de instrucţiuni asociată lista_instrcuţiuni_i, altfel se execută numai lista de instrucţiuni specificată pe ramura default. Dacă nu este specificată instrucţiunea break la sfârşitul unui bloc case, PHP va continua execute instrucţiunile din următorul bloc case.

Exemplu:

<?php

$x=9; switch( $x)

{

case 100: 

       echo $x ." este egal cu 100";

       break; 

case 1000:

       echo $x ." este egal cu 1000";

       break; 

case 10000:

        echo $x ." este egal cu 10000";

        break; 

case 1:

case 3:


case 5:

case 7:

case 9:

  echo $x ." este o cifra impara";break; case 0:echo $x ." este egal cu 0";

} ?>

WHILE  la fel ca C++
DO  WHILE la fel ca C++
FOR la fel ca C++


Citirea datelor
Citirea datelor

Preluarea datelor din formularele HTML                                                Ghicește

Se face cu ajutorul formularlor care au atributele action si method iar fiecare camp din formular va avea un name.

action indică fișierul care prelucrează datele introduse în formular când este apăsat butonul Trimite
method indică modul în care datele sunt trimise spre prelucrare pe server si poate avea valorile:  POST când datele trimise nu sunt vizibile utilizatorului si GET când datele sunt adăugate la adresa URL. Metoda POST permite trimiterea unei cantitîți mai mari de date decât metoda GET.
name este un atribut care identifică datele introduse in fiecare câmp al formularului

Să presupunem că într-un formular avem un câmp cu name="nume" si method="POST". Fișierul indicat de action va prelua datele introduse in câmpul "nume" astfel:

$_POST["nume"];

Exemplu: formular cu un câmp si scriptul php de preluare a datelor

<form action="exemplu5_1.php" method="POST">
Nume: <input type="text" name="nume"><br>
<input type="submit" value="Trimite">
</form>

/* urmeaza fisierul exemplu5_1.php */
<?php
$var=$_POST[" nume"];
echo $var;
?>

Verificarea datelor introduse in formular
Pentru a fi siguri ca utilizatorul a completat campurile trebuie sa adaugam scriptului partea de verificare.

Exemplu: folosim acelasi formular dar adaugam partea de verificare

<? php
$var=$_POST["nume"];
if ($var=="") {
echo "Campul nume nu este completat";
} else {
echo $var;
}
?>

Partea de verificare poate avea mai multe conditii simultane.

Exemplu: acelasi formular dar partea de verificare are doua conditii legate prin operatorul OR sau ||

<?php
$var=$_POST["nume"];
if (($var=="") || (strlen($var)<5)) {
echo "Campul nume nu este completat corect";
} else {
echo $var;
}
?>

Formularul și preluarea datelor în același fișier PHP


<html><head>

</head>

<body>

<?php

echo '<form action="#" method="POST">

Nume: <input type="text" name="nume"><br>

<input type="submit" name="Trimite" value="Trimite">

</form>';

if(isset($_POST["Trimite"])){

$var=$_POST["nume"];

echo "Valoarea citita este: <font color=red size=3>".$var;

}

?>

</body></html>

Introducerea butoanelor RADIO
Introducerea butoanelor RADIO
Butoanele radio sunt folosite pentru a permite userului sa selecteze una dintre optiunile listate. 
Pentru a realiza acest tip de formular va trebuii in primul rand sa dam un mume pentru grup si o valoare fiecarui camp.
Specificand un nume pentru grupul din care face parte formularul vom putea face diferenta intre mai multe grupuri de tip radio permitand astfel alegeraea unei singure variante de raspuns pentru fiecare grup in parte.

Romana: <input type="radio" name="nationalitate" value="romana"><br>
Engleza: <input type="radio" name="nationalitate" value="engleza"><br>
Rusa: <input type="radio" name="nationalitate" value="rusa">

Preluarea valorii din buton:

echo $_POST['nationalitate'];

Exemplu:

<form action="#" method="POST">
1. Judetul vecin cu Bistrita-Nasaud este ?<br>
<input type="radio" name="judet" value="Hunedoara" checked> Hunedoara<br>
<input type="radio" name="judet" value="Vaslui">Vaslui<br>
<input type="radio" name="judet" value="Suceava">Suceava<br>
<input type="radio" name="judet" value="Satu Mare">Satu Mare<br>
<input type="submit" name="verificare" value="Trimite">
</form>
<?php
$a='';
if (isset($_POST['verificare'])) {
$a=trim($_POST['judet']);
if($a=='Suceava')
echo 'BRAVO !';
else
echo 'Mai încearcă.';
}


Introducerea butoanelor CHECKBOX
Introducerea butoanelor CHECKBOX
Butoanele checkbox vin in ajutorul utilizatorului facilitand alegerea simulatana am mai multor variane de raspuns.
Pentru a realiza acest tip de formular va trebuii in primul rand sa dam un mume si o valoare fiecarui camp (optiune de selectat).
Specificand un nume pentru fiecare camp vom putea daca s-a facut o alegere multipla (s-au selectat mai multe optiuni).

Romana: <input type="checkbox" name="nationalitate_1" value="romana"><br>
Engleza: <input type="checkbox" name="nationalitate_2" value="engleza"><br>
Rusa: <input type="checkbox" name="nationalitate_3" value="rusa">

Preluarea valorii din buton:
if(isset($_POST['nationalitate_1']))
             echo $_POST['nationalitate_1'];

Exemplu:

<form action="#" method="POST">
1. Judetul vecin cu Bistrita-Nasaud este ?<br>
<input type="checkbox" name="opt1" value="Hunedoara" checked> Hunedoara<br>
<input type="checkbox" name="opt2" value="Vaslui">Vaslui<br>
<input type="checkbox" name="opt3" value="Suceava">Suceava<br>
<input type="checkbox" name="opt4" value="Satu Mare">Satu Mare<br>
<input type="submit" name="verificare" value="Trimite">
</form>
<? php
$a='';
if (isset($_POST['verificare'])){
if (isset($_POST['opt1']))
$a=$a.$_POST['opt1'];
if (isset($_POST['opt2']))
$a=$a.$_POST['opt2'];
if (isset($_POST['opt3']))
$a=$a.$_POST['opt3'];
if (isset($_POST['opt4']))
$a=$a.$_POST['opt4'];


if($a=='Suceava')
echo 'BRAVO !';
else
echo 'Mai încearcă.';
}


Microsoft Word
Setarea marginilor de pagină
Setarea marginilor de pagină
 1. În fila Aspect pagină, în grupul Inițializare pagină, faceți clic pe Margini.

  Imagine panglică Word

 2. Faceți clic pe tipul de margine dorit. Pentru cea mai uzuală lățime a marginii, faceți clic pe Normal.

  Notă: Atunci când faceți clic pe tipul de margine dorit, întregul document se modifică automat la tipul de margine pe care l-ați selectat.

 3. De asemenea, puteți specifica propriile setări de margine. Faceți clic peMargini, faceți clic pe Margini particularizate, apoi, în casetele  SusJosStângaDreapta, introduceți noile valori pentru margini.

 • Pentru a modifica marginile implicite, faceți clic pe Margini după ce selectați o margine nouă, apoi faceți clic pe Margini particularizate. În caseta de dialog Inițializare pagină, faceți clic pe butonul Implicit, apoi faceți clic pe Da. Setările implicite noi sunt salvate în șablonul pe care se bazează documentul. Fiecare document nou bazat pe acel șablon va utiliza automat noile setări de margine.

 • Pentru a restaura setările inițiale pentru margine, faceți clic pe Margini, apoi faceți clic pe Margini particularizate. Modificați marginile pentru SusJosStânga și Dreapta la 2,54 cm. Apoi faceți clic pe butonul Implicit și faceți clic pe Da.

 • Pentru a modifica marginile pentru o parte din document, selectați textul, apoi setați marginile pe care le doriți introducând marginile noi în caseta de dialog Inițializare pagină. În caseta Se aplică la, faceți clic pe Text selectat. Microsoft Word inserează automat sfârșituri de secțiune înainte și după textul care conține setările noi pentru margini. Dacă documentul este deja împărțit în secțiuni, puteți face clic într-o secțiune sau puteți selecta mai multe secțiuni pentru a modifica marginile.

Orientarii paginii si stabilirea dimensiunii hartiei
Orientarii paginii si stabilirea dimensiunii hartiei
 1. Din meniul ASPECT PAGINA --> MARGINI --> MARGINI PARTICULARIZATE --> ORIENTARE  (Tip Portret, Tip Vedere)
 2. Din meniul ASPECT PAGINA --> MARGINI --> MARGINI PARTICULARIZATE -->HARTIE --> DIMENSIUNE HARTIE  (A4, Letter, ... sau Dimensiune particularizata - latime, inaltime
SAU
 1. Din meniul ASPECT PAGINA --> ORIENTARE  (Tip Portret, Tip Vedere)
 2. Din meniul ASPECT PAGINA --> DIMENSIUNE HARTIE  (A4, Letter, ... sau Dimensiune particularizata - latime, inaltime
Impartirea paginii in coloane.
Impartirea paginii in coloane.
Din meniul ASPECT PAGINA --> COLOANE (una, doua, ...) mai multe coloane:

Marcatori si numerotare
Marcatori si numerotare
Din meniul PORNIRE se acceseaza:
 
Aranjarea textului
Aranjarea textului
Se selecteaza cu mouse-ul textul care trebuie aranjat si apoi din meniul PORNIRE se acceseaza:
Alegerea fontului. Marimea. Scriere ungrosata, subliniata, italica.
Alegerea fontului. Marimea. Scriere ungrosata, subliniata, italica.
Scriere exponent, indice,efecte taiere text
Scriere exponent, indice,efecte taiere text
Inserarea aceluiaşi antet şi a aceluiaşi subsol într-un document
Inserarea aceluiaşi antet şi a aceluiaşi subsol într-un document
tic/Word/CatalinGros/Koala.jpg20
Inserarea textelor sau a reprezentărilor grafice într-un antet sau subsol şi salvarea acestora în galerie
Inserarea textelor sau a reprezentărilor grafice într-un antet sau subsol şi salvarea acestora în galerie

Antet şi subsol

Un antet sau subsol este format din informaţii ce apar automat pe fiecare pagină a documentului, în partea de sus (antet) sau/şi în partea de jos a paginii (subsol).

Meniul View - opţiunea Header and Footer
Apare o zonă dreptunghiulară încadrată cu linie punctată în care se poate introduce informaţia şi o bară cu instrumente specifice.

Informaţia din antet sau subsol poate fi formată din text, imagine, figuri grafice, etc. Acestea pot fi formatate după cum dorim.

Modificarea parametrilor pentru antete şi subsoluri se poate face din meniul File - opţiunea Page Setup - butonul Layout:

 • opţiunea Different odd and even permite crearea de antete/subsoluri diferite pentru paginile pare şi cele impare
 • opţiunea Different first page permite crearea unui antet/subsol diferit pentru prima pagină
 • casetele From Edge permit modificare distanţei de la marginea paginii până la zona de editare a antetului/subsolului.

Bara cu instrumente Header and Footer conţine următoarele butoane:
- se poate introduce un text predefinit din lista ascunsă
- inserează numărul paginii
- inserează numărul total de pagini 
- se poate alege un format de numerotare a paginii
- inserează data curentă
- inserează ora curentă
- permite modificarea parametrilor pentru antet şi subsol
- arată sau ascunde textul din document
- realizează comutarea între antet şi subsol 
- vizualizează antetul/subsolul anterior
- vizualizează antetul/subsolul următor

La terminarea editarii antetului/subsolului se acţionează butonul Close din bara cu instrumente, iar zona de editare dispare.

  Observaţii:
 • Pentru a modifica informaţiile din antet/subsol se face dublu clic în zona de pagină ce corespunde antetului/subsolului sau din meniul View se alege din nou opţiunea Header and Footer.
 • Pentru a şterge întreg antetul sau subsolul se şterg toate informaţiile din acesta (selectare totală- CTRL+A şi se apasă tasta Delete).
 • Putem aplica antetului/subsolului borduri şi umbrire (selectare totală şi din meniul Format se alege opţiunea Borders and shading).
Modificarea dimensiunii si a culorii textului. Aplicarea unei teme de culoare predefinite
Modificarea dimensiunii si a culorii textului. Aplicarea unei teme de culoare predefinite
Adăugarea de formatări la document cu ajutorul minibarei de instrumente
Adăugarea de formatări la document cu ajutorul minibarei de instrumente
Selectarea textului în locaţii diferite
Selectarea textului în locaţii diferite
 Se aplică la:  Word pentru Office 365 Word 2016  Word 2013  Word 2010  Word 2007 
         În Word, puteți să selectați întregul text dintr-un document (Ctrl+A) sau un anumit text sau elemente dintr-un tabel utilizând mouse-ul sau tastatura. De asemenea, puteți selecta text sau elemente care se află în locuri diferite. De exemplu, puteți selecta un paragraf de pe o pagină și o propoziție de pe alta.
2016,2013

Selectarea întregului text:

 1. Faceți clic oriunde în document.

 2. Apăsați Ctrl+A pe tastatură pentru a selecta tot textul din document.

Selectarea unui anumit text:

De asemenea, puteți selecta un anumit cuvânt, o linie de text sau unul sau mai multe paragrafe.

 1. Plasați cursorul în fața primei litere a cuvântului, propoziției sau paragrafelor pe care doriți să le selectați.

 2. Faceți clic și țineți apăsat în timp ce glisați cursorul pentru a selecta textul dorit. 

Alte moduri de a selecta textul 
1.Pentru a selecta rapid un singur cuvânt, faceți repede dublu clic pe cuvântul respectiv.
2.Pentru a selecta o linie de text, plasați cursorul la începutul liniei și apăsați Shift + săgeată în jos.
3.Pentru a selecta un paragraf, plasați cursorul la începutul paragrafului și apăsați Ctrl + Shift + săgeată în jos.
2010

Selectați text utilizând mouse-ul

Selectarea textului din corpul unui document

Note:  Pentru a selecta un întreg document, efectuați una dintre următoarele:

 • În fila Pornire, în grupul Editare, faceți clic pe Selectare, apoi pe Selectare totală.

 • Mutați indicatorul în partea stângă a oricărui text până când acesta se transformă într-o săgeată spre dreapta, apoi faceți triplu clic.

Pentru a selecta

Procedați astfel

Orice cantitate de text

Faceți clic acolo unde doriți să înceapă selecția, țineți apăsat butonul mouse-ului, apoi glisați indicatorul peste textul pe care doriți să-l selectați.

Un cuvânt

Faceți dublu clic oriunde în cuvânt.

O linie de text

Mutați indicatorul în partea stângă a liniei până când acesta se transformă într-o săgeată spre dreapta, apoi faceți clic.

O propoziție

Țineți apăsată tasta CTRL și faceți clic oriunde în propoziție.

Un paragraf

Faceți triplu clic oriunde în paragraf.

Mai multe paragrafe

Mutați indicatorul în partea stângă a primului paragraf până când se modifică într-o săgeată spre dreapta, apoi apăsați lung butonul mouse-ului în timp ce glisați indicatorul în sus sau în jos.

Un bloc mare de text

Faceți clic la începutul selecției, defilați la sfârșitul selecției, apoi țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce faceți clic acolo unde doriți să se încheie selecția.

Un document întreg

Mutați indicatorul în partea stângă a oricărui text până când acesta se transformă într-o săgeată spre dreapta, apoi faceți triplu clic.

Anteturi și subsoluri

În Vizualizare cu aspect pagină imprimată, faceți dublu clic pe textul antetului sau subsolului estompat. Mutați indicatorul în partea stângă a antetului sau subsolului până când se transformă într-o săgeată spre dreapta, apoi faceți clic.

Note de subsol și note de final

Faceți clic pe textul antetului sau al subsolului, mutați indicatorul în partea stângă a textului până când acesta se transformă într-o săgeată spre dreapta, apoi faceți clic.

Un bloc vertical de text

Țineți apăsată tasta ALT în timp ce glisați indicatorul peste text.

O casetă text sau un cadru

Mutați indicatorul peste chenarul cadrului sau al casetei text până când indicatorul devine o săgeată cu patru capete, apoi faceți clic.

Selectarea elementelor dintr-un tabel

Pentru a selecta

Procedați astfel

Conținutul unei celule

Faceți clic pe celulă. Sub Instrumente tabel, faceți clic pe fila Aspect. În grupul Tabel, faceți clic pe Selectare, apoi pe Selectare celulă.

Conținutul unui rând

Faceți clic în rând. Sub Instrumente tabel, faceți clic pe fila Aspect. În grupul Tabel, faceți clic pe Selectare, apoi pe Selectare rând.

Conținutul unei coloane

Faceți clic în coloană. Sub Instrumente tabel, faceți clic pe fila Aspect. În grupul Tabel, faceți clic pe Selectare, apoi pe Selectare coloană.

Conținutul mai multor celule, rânduri sau coloane

Faceți clic într-o celulă, un rând sau o coloană, apoi țineți apăsat butonul stâng al mouse-ului în timp ce glisați peste toate celulele, rândurile sau coloanele care conțin elementele pe care doriți să le selectați. Pentru a selecta conținutul unor celule, rânduri sau coloane care nu sunt alăturate, faceți clic în prima celulă, primul rând sau prima coloană, apăsați CTRL și faceți clic pe celulele, rândurile sau coloanele suplimentare care includ elementele pe care doriți să le selectați.

Conținutul unui întreg tabel

Faceți clic în tabel. Sub Instrumente tabel, faceți clic pe fila Aspect. În grupul Tabel, faceți clic pe Selectare, apoi pe Selectare tabel.

Selectarea textului din locuri diferite

Puteți selecta textul sau elementele dintr-un tabel care nu sunt alăturate. De exemplu, puteți selecta un paragraf de pe o pagină și o propoziție de pe alta.

 1. Selectați un text sau un element dintr-un tabel.

 2. Țineți apăsată tasta CTRL în timp ce selectați orice text sau element suplimentar dorit dintr- un tabel.

Selectarea textului din vizualizarea Schiță

Pentru a vizualiza documentul în vizualizarea Schiță, faceți clic pe fila Vizualizare, apoi faceți clic pe Schiță în Vizualizări document.

Pentru a selecta

Mutați indicatorul la

Un antet

În partea stângă a antetului până când indicatorul se transformă într-o săgeată spre dreapta, apoi faceți clic.

Un titlu, un subtitlu sau corpul unui text

În partea stângă a titlului până când indicatorul se transformă într-o săgeată spre dreapta, apoi faceți dublu clic.

Un paragraf de text din corp

În partea stângă a paragrafului până când indicatorul se transformă într-o săgeată spre dreapta, apoi faceți clic.

Mai multe titluri sau paragrafe de text din corp

În partea stângă a textului până când indicatorul se transformă într-o săgeată spre dreapta, apoi glisați în sus sau în jos.

Note: 

 • În vizualizarea Schiță, un clic o singură dată în partea stângă a unui paragraf selectează întregul paragraf în locul unei linii.

 • Dacă selectați un titlu care include text subordonat restrâns, se selectează și textul restrâns (chiar dacă nu este vizibil). Toate modificările pe care le aduceți titlului, cum ar fi mutarea, copierea sau ștergerea, afectează și textul restrâns.

Selectați text utilizând tastatura

Selectarea textului din corpul unui document

Notă: Pentru a selecta un întreg document, apăsați Ctrl+A.

Pentru a selecta

Procedați astfel

Un caracter la dreapta

Apăsați SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA.

Un caracter la stânga

Apăsați SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA.

Un cuvânt de la început până la sfârșit

Plasați punctul de inserare la începutul cuvântului, apoi apăsați CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA.

Un cuvânt de la sfârșit până la început

Mutați indicatorul la începutul cuvântului, apoi apăsați CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA.

Un rând de la început până la sfârșit

Apăsați HOME, apoi apăsați SHIFT+END.

Un rând de la sfârșit până la început

Apăsați END, apoi apăsați SHIFT+HOME.

Un rând în jos

Apăsați END, apoi apăsați SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS.

Un rând în sus

Apăsați HOME, apoi apăsați SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS.

Un paragraf de la început până la sfârșit

Deplasați indicatorul la începutul paragrafului, apoi apăsați CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS.

Un paragraf de la sfârșit până la început

Deplasați indicatorul la sfârșitul paragrafului, apoi apăsați CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS.

Un document de la sfârșit până la început

Deplasați indicatorul la sfârșitul documentului, apoi apăsați CTRL+SHIFT+HOME.

Un document de la început până la sfârșit

Deplasați indicatorul la începutul documentului, apoi apăsați CTRL+SHIFT+END.

De la începutul unei ferestre la sfârșit

Deplasați indicatorul la începutul ferestrei, apoi apăsați ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN.

Întregul document

Apăsați Ctrl+A.

Un bloc vertical de text

Apăsați CTRL+SHIFT+F8, apoi utilizați tastele săgeți Apăsați ESC pentru a dezactiva modul de selecție.

Cel mai apropiat caracter

Apăsați F8 pentru a activa modul de selecție, apoi apăsați SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA și apăsați ESC pentru a dezactiva modul de selecție.

Un cuvânt, o propoziție, un paragraf sau un document

Apăsați F8 pentru a activa modul de selecție, apoi apăsați F8 o dată pentru a selecta un cuvânt, de două ori pentru a selecta o propoziție, de trei ori pentru a selecta un paragraf sau de patru ori pentru a selecta documentul. Apăsați ESC pentru a dezactiva modul de selecție.

Selectarea elementelor dintr-un tabel

Pentru a selecta

Procedați astfel

Conținutul celulei de la dreapta

Apăsați TAB.

Conținutul celulei de la stânga

Apăsați SHIFT+TAB.

Conținutul celulelor adiacente

Țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce apăsați în mod repetat tasta săgeată adecvată, până când ați selectat conținutul tuturor celulelor dorite.

Conținutul unei coloane

Faceți clic pe celula de sus sau de jos dintr-o coloană. Țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce apăsați în mod repetat tasta SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS, până când ați selectat conținutul întregii coloane.

Conținutul unui întreg tabel

Faceți clic în tabel, apoi apăsați ALT+5 pe tastatura numerică (cu NUM LOCK dezactivat).


                                                               2007

Selectați text utilizând mouse-ul

Selectarea textului din corpul unui document

Notă: Pentru a selecta un întreg document, efectuați una dintre următoarele:

 • În fila  Pornire, în grupul Editare, faceți clic pe Selectare, apoi pe Selectare totală.

  Imagine panglică Word

 • Mutați indicatorul în partea stângă a oricărui text până când acesta se transformă într-o săgeată spre dreapta, apoi faceți triplu clic.

Pentru a selecta

Procedați astfel

Orice cantitate de text

Faceți clic acolo unde doriți să înceapă selecția, țineți apăsat butonul mouse-ului, apoi glisați indicatorul peste textul pe care doriți să-l selectați.

Un cuvânt

Faceți dublu clic oriunde în cuvânt.

O linie de text

Mutați indicatorul în partea stângă a liniei până când acesta se transformă într-o săgeată spre dreapta, apoi faceți clic.

O propoziție

Țineți apăsată tasta CTRL și faceți clic oriunde în propoziție.

Un paragraf

Faceți triplu clic oriunde în paragraf.

Mai multe paragrafe

Mutați indicatorul în partea stângă a primului paragraf până când se modifică într-o săgeată spre dreapta, apoi apăsați lung butonul mouse-ului în timp ce glisați indicatorul în sus sau în jos.

Un bloc mare de text

Faceți clic la începutul selecției, defilați la sfârșitul selecției, apoi țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce faceți clic acolo unde doriți să se încheie selecția.

Un document întreg

Mutați indicatorul în partea stângă a oricărui text până când acesta se transformă într-o săgeată spre dreapta, apoi faceți triplu clic.

Anteturi și subsoluri

În Vizualizare cu aspect pagină imprimată, faceți dublu clic pe textul antetului sau subsolului estompat. Mutați indicatorul în partea stângă a antetului sau subsolului până când se transformă într-o săgeată spre dreapta, apoi faceți clic.

Note de subsol și note de final

Faceți clic pe textul antetului sau al subsolului, mutați indicatorul în partea stângă a textului până când acesta se transformă într-o săgeată spre dreapta, apoi faceți clic.

Un bloc vertical de text

Țineți apăsată tasta ALT în timp ce glisați indicatorul peste text.

O casetă text sau un cadru

Mutați indicatorul peste chenarul cadrului sau al casetei text până când indicatorul devine o săgeată cu patru capete, apoi faceți clic.

Selectarea elementelor dintr-un tabel

Pentru a selecta

Procedați astfel

Conținutul unei celule

Faceți clic pe celulă. Sub Instrumente tabel, faceți clic pe fila Aspect. În grupul Tabel, faceți clic pe Selectare, apoi pe Selectare celulă.

Conținutul unui rând

Faceți clic în rând. Sub Instrumente tabel, faceți clic pe fila Aspect. În grupul Tabel, faceți clic pe Selectare, apoi pe Selectare rând.

Conținutul unei coloane

Faceți clic în coloană. Sub Instrumente tabel, faceți clic pe fila Aspect. În grupul Tabel, faceți clic pe Selectare, apoi pe Selectare coloană.

Conținutul mai multor celule, rânduri sau coloane

Faceți clic într-o celulă, un rând sau o coloană, apoi țineți apăsat butonul stâng al mouse-ului în timp ce glisați peste toate celulele, rândurile sau coloanele care conțin elementele pe care doriți să le selectați. Pentru a selecta conținutul unor celule, rânduri sau coloane care nu sunt alăturate, faceți clic în prima celulă, primul rând sau prima coloană, apăsați CTRL și faceți clic pe celulele, rândurile sau coloanele suplimentare care conțin elementele pe care doriți să le selectați.

Conținutul unui întreg tabel

Faceți clic în tabel. Sub Instrumente tabel, faceți clic pe fila Aspect. În grupul Tabel, faceți clic pe Selectare, apoi pe Selectare tabel.

Selectarea textului din locuri diferite

Puteți selecta textul sau elementele dintr-un tabel care nu sunt alăturate. De exemplu, puteți selecta un paragraf de pe o pagină și o propoziție de pe alta.

 1. Selectați un text sau un element dintr-un tabel.

 2. Țineți apăsată tasta CTRL în timp ce selectați orice text sau element suplimentar dorit dintr-un tabel.

Selectarea textului din vizualizarea Schiță

Pentru a vizualiza documentul în vizualizarea Schiță, faceți clic pe fila Vizualizare, apoi faceți clic pe Schiță în Vizualizări document.

Pentru a selecta

Mutați indicatorul la

Un antet

În partea stângă a antetului până când indicatorul se transformă într-o săgeată spre dreapta, apoi faceți clic.

Un titlu, un subtitlu sau corpul unui text

În partea stângă a titlului până când indicatorul se transformă într-o săgeată spre dreapta, apoi faceți dublu clic.

Un paragraf de text din corp

În partea stângă a paragrafului până când indicatorul se transformă într-o săgeată spre dreapta, apoi faceți clic.

Mai multe titluri sau paragrafe de text din corp

În partea stângă a textului până când indicatorul se transformă într-o săgeată spre dreapta, apoi glisați în sus sau în jos.

Notă:  

 • În vizualizarea Schiță, un clic o singură dată în partea stângă a unui paragraf selectează întregul paragraf în locul unei linii.

 • Dacă selectați un titlu care include text subordonat restrâns, se selectează și textul restrâns (chiar dacă nu este vizibil). Toate modificările pe care le aduceți titlului, cum ar fi mutarea, copierea sau ștergerea, afectează și textul restrâns.

Selectați text utilizând tastatura

Selectarea textului din corpul unui document

Notă:  Pentru a selecta un întreg document, apăsați Ctrl+A.

Pentru a selecta

Procedați astfel

Un caracter la dreapta

Apăsați SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA.

Un caracter la stânga

Apăsați SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA.

Un cuvânt de la început până la sfârșit

Plasați punctul de inserare la începutul cuvântului, apoi apăsați CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA DREAPTA.

Un cuvânt de la sfârșit până la început

Mutați indicatorul la începutul cuvântului, apoi apăsați CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ LA STÂNGA.

Un rând de la început până la sfârșit

Apăsați HOME, apoi apăsați SHIFT+END.

Un rând de la sfârșit până la început

Apăsați END, apoi apăsați SHIFT+HOME.

Un rând în jos

Apăsați END, apoi apăsați SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS.

Un rând în sus

Apăsați HOME, apoi apăsați SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS.

Un paragraf de la început până la sfârșit

Deplasați indicatorul la începutul paragrafului, apoi apăsați CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN JOS.

Un paragraf de la sfârșit până la început

Deplasați indicatorul la sfârșitul paragrafului, apoi apăsați CTRL+SHIFT+SĂGEATĂ ÎN SUS.

Un document de la sfârșit până la început

Deplasați indicatorul la sfârșitul documentului, apoi apăsați CTRL+SHIFT+HOME.

Un document de la început până la sfârșit

Deplasați indicatorul la începutul documentului, apoi apăsați CTRL+SHIFT+END.

De la începutul unei ferestre la sfârșit

Deplasați indicatorul la începutul ferestrei, apoi apăsați ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN.

Întregul document

Apăsați Ctrl+A.

Un bloc vertical de text

Apăsați CTRL+SHIFT+F8, apoi utilizați tastele săgeți Apăsați ESC pentru a dezactiva modul de selecție.

Cel mai apropiat caracter

Apăsați F8 pentru a activa modul de selecție, apoi apăsați SĂGEATĂ LA STÂNGA sau SĂGEATĂ LA DREAPTA și apăsați ESC pentru a dezactiva modul de selecție.

Un cuvânt, o propoziție, un paragraf sau un document

Apăsați F8 pentru a activa modul de selecție, apoi apăsați F8 o dată pentru a selecta un cuvânt, de două ori pentru a selecta o propoziție, de trei ori pentru a selecta un paragraf sau de patru ori pentru a selecta documentul. Apăsați ESC pentru a dezactiva modul de selecție.

Selectarea elementelor dintr-un tabel

Pentru a selecta

Procedați astfel

Conținutul celulei de la dreapta

Apăsați TAB.

Conținutul celulei de la stânga

Apăsați SHIFT+TAB.

Conținutul celulelor adiacente

Țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce apăsați tasta săgeată potrivită în mod repetat, până când ați selectat conținutul tuturor celulelor dorite.

Conținutul unei coloane

Faceți clic pe celula de sus sau de jos dintr-o coloană. Țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce apăsați tasta SĂGEATĂ ÎN SUS sau SĂGEATĂ ÎN JOS în mod repetat, până când ați selectat conținutul întregii celule.

Conținutul unui întreg tabel

Faceți clic în tabel, apoi apăsați ALT+5 pe tastatura numerică (cu NUM LOCK dezactivat).


Indentarea numai a primei linii din paragraf
Indentarea numai a primei linii din paragraf

Indentarea primei linii a unui paragraf

Cel mai rapid mod de a face acest lucru este cu ajutorul setărilor de paragraf.

1.Selectați textul în care doriți să adăugați o indentare a primei linii.

2.Faceți clic pe Pornire, apoi, în grupul Paragraf, faceți clic pe lansatorul casetei de dialog pentru a deschide caseta de dialog Paragraf.

3.În fila Indentări și spațiere, sub Indentare, selectați Prima linie.

Opțiunea Indent prima linie este evidențiată în caseta de dialog Paragraf

Când apăsați pe Enter la sfârșitul unui paragraf care are o indentare a primei linii, Word va formata automat următorul paragraf în același mod. Pentru a elimina indentarea, plasați cursorul la începutul primei linii și apăsați tasta Backspace.

Utilizarea riglei pentru a indenta prima linie

Dacă preferați, puteți utiliza rigla în locul casetei de dialog Paragraf pentru a ajusta indentările.

1.Faceți clic pe Vizualizare , apoi selectați caseta de selectare riglă pentru a afișa riglele.

2.Glisați la dreapta marcatorul de indent pentru prima linie (afișat mai jos). Este triunghiul de sus de pe riglă.

Marcatorul Indent prima linie este evidențiat în riglă.

Mărirea sau micşorarea indentării la stânga/dreapta a unui paragraf
Mărirea sau micşorarea indentării la stânga/dreapta a unui paragraf
Definirea unui indent utilizând tasta TAB
Definirea unui indent utilizând tasta TAB
Indentarea întregului paragraf, cu excepţia primei linii
Indentarea întregului paragraf, cu excepţia primei linii
Modificarea spaţierii liniilor
Modificarea spaţierii liniilor

Setarea interliniei

 1. Alegeți Proiectare > Spațiere paragraf.

  Opțiunile 
Spațiere paragraf sunt afișate pe fila Proiectare.

 2. Sub predefinite, mutați cursorul peste fiecare opțiune de spațiere și observați cum se modifică interlinia.

 3. Alegeți una din următoarele variante:

Notă: Acest lucru suprascrie setările de stil pe care îl utilizați în prezent. Dacă vă hotărâți pentru a reveni la setările inițiale, alegeți Proiectare > Spațiere paragraf și alegeți opțiunea de sub Set de stiluri. Opțiunea poate fi implicită, așa cum se arată mai sus, sau acesta se va afișa numele stilul curent.


Modificarea interliniei într-o porțiune a documentului

 1. Selectați paragrafele pe care doriți să le modificați.

  Sfat: Dacă decideți că doriți să modificați spațierea liniilor pentru întregul document și nu doar anumite paragrafe, apăsați Ctrl + A. Această combinație de taste selectează tot textul din document.

 2. Alegeți pornire > interlinie și Spațiere paragraf.

  Opțiunile Interlinie și spațiere paragraf sunt afișate pe fila Pornire.

Alegeți numărul de spații de linie dorite sau alegeți Opțiuni interlinie în partea de jos a meniului, apoi selectați opțiunile dorite în caseta de dialog paragraf sub spațiere.

Opțiunile de spațiere 
sunt evidențiate în caseta de dialog Paragraf.

Dacă doriți să modificați spațierea înainte sau după paragrafele selectate, în caseta înainte sau după și introduceți dimensiunea spațiului pe care o doriți.


Modificarea interliniei implicite

Interlinia implicită este 1.15 în Word. În mod implicit, paragrafe sunt urmată de o linie necompletată și titluri au un spațiu de deasupra lor.

 1. Alegeți pornire > interlinie și Spațiere paragraf > Opțiuni interlinie.

 2. În caseta de dialog paragraf sub spațiere, alegeți un element din meniul vertical interlinie pentru a ajusta interlinia.

  Captură de ecran a casetei de dialog 
paragraf în Word, afișând indentări și Spațiere fila.

 3. Modificați spațierea în casetele înainte și  după cum este necesar, apoi alegeți Stabilire ca implicit.

 4. În caseta de dialog, alegeți toate documentele bazate pe șablonul Normal > OK.

  Caseta de dialog Modificare aliniere, indentare și spațiere implicite paragraf

Inserarea unui tabel
Inserarea unui tabel
Îmbinarea celulelor intr-un tabel
Îmbinarea celulelor intr-un tabel

Îmbinarea celulelor


Puteți îmbina într-o singură celulă două sau mai multe celule de pe același rând sau din aceeași coloană. De exemplu, puteți îmbina orizontal mai multe celule pentru a crea un antet de tabel care se întinde pe mai multe coloane.

1.Selectați celulele pe care doriți să le îmbinați.

2.Sub Instrumente tabel, în fila Aspect, în grupul Îmbinare, faceți clic pe Îmbinare celule.


Faceți clic cu butonul din dreapta pe meniul de comenzi rapide pentru a îmbina celulele tabelului

Scindarea celulelor intr-un tabel
Scindarea celulelor intr-un tabel

Scindarea celulelor

1.Faceți clic într-o celulă sau selectați mai multe celule pe care doriți să le scindați.

2.Sub Instrumente tabel, în fila Aspect, în grupul Îmbinare, faceți clic pe Scindare celule.

3.Introduceți numărul de coloane sau rânduri în care doriți să scindați celulele selectate

Imagine similară

Sortarea conţinutului dintr-un tabel
Sortarea conţinutului dintr-un tabel
 1. Faceți clic în interiorul tabelului pentru a afișa  Instrumente tabel în panglică și apoi faceți clic pe aspectSortare.

  Butonul sortare

  Veți vedea caseta de dialog Sortare.

  Caseta de dialog Sortare

 2. În caseta de dialog, alegeți cum doriți să sortați tabelul.

  1. Sub Sortare după, alegeți numele coloanei după care doriți să sortați tabelul.

  2. Lângă Tip, alegeți dacă doriți să sortați după TextNumăr sau Dată.

  3. Faceți clic lângă  ascendent sau descendent pentru a alege o ordine de sortare. Următorul tabel este sortată în ordine ascendentă.

   Sortată tabel

 3. Când terminați, faceți clic pe OK.

Pentru mai multe opțiuni:

 • În cazul în care coloana sortaţi conține câmpuri informațiilor separate prin virgule, tabulatori sau alte câteva caractere, faceți clic pe lângă utilizarea să alegeți câmpul pe care să sortați. De exemplu, dacă coloana sortaţi este numele, prenumele, puteți alege pentru a sorta după nume sau Prenume. Faceți clic pe butonul Opțiuni în partea de jos a casetei de dialog pentru a alege caracterul separare.

 • Dacă doriți să aveți o sortare de nivelul al doilea, puteți să introduceți acele informații sub Apoi după. Sortarea de nivelul al doilea va avea efect doar dacă două sau mai multe valori din prima coloană sunt identice.

 • De asemenea, puteți alege o sortare de nivelul al treilea, așa cum se arată în următorul tabel.

  Sortare de nivelul al treilea

 • Dacă tabelul are un rând antet, nu uitați să faceți clic pe caseta rând antet sub lista are în partea de jos a casetei de dialog. În acest fel, rândul de sus nu va fi sortate și va rămâne în partea de sus.

 • Faceți clic pe Opțiuni pentru setări suplimentare, cum ar fi să faceți sortarea sensibilă la litere mari și mici sau să alegeți limba de sortare.

Sortaţi o singură coloană din tabel
Sortaţi o singură coloană din tabel
 1. Faceți clic în interiorul tabelului pentru a afișa Instrumente tabel în panglică și apoi faceți clic pe aspectSortare.

  Butonul sortare

  Veți vedea caseta de dialog Sortare.

  Caseta de dialog Sortare

 2. În caseta de dialog, alegeți cum doriți să sortați tabelul.

  1. Sub Sortare după, alegeți numele coloanei după care doriți să sortați tabelul.

  2. Lângă Tip, alegeți dacă doriți să sortați după TextNumăr sau Dată.

  3. Faceți clic lângă ascendent sau descendent pentru a alege o ordine de sortare. Următorul tabel este sortată în ordine ascendentă.

   Sortată tabel

 3. Când terminați, faceți clic pe OK.

Pentru mai multe opțiuni:

 • În cazul în care coloana sortaţi conține câmpuri informațiilor separate prin virgule, tabulatori sau alte câteva caractere, faceți clic pe lângă utilizarea să alegeți câmpul pe care să sortați. De exemplu, dacă coloana sortaţi este numele, prenumele, puteți alege pentru a sorta după nume sau Prenume. Faceți clic pe butonul Opțiuni în partea de jos a casetei de dialog pentru a alege caracterul separare.

 • Dacă doriți să aveți o sortare de nivelul al doilea, puteți să introduceți acele informații sub Apoi după. Sortarea de nivelul al doilea va avea efect doar dacă două sau mai multe valori din prima coloană sunt identice.

 • De asemenea, puteți alege o sortare de nivelul al treilea, așa cum se arată în următorul tabel.

  Sortare de nivelul al treilea

 • Dacă tabelul are un rând antet, nu uitați să faceți clic pe caseta rând antet sub lista are în partea de jos a casetei de dialog. În acest fel, rândul de sus nu va fi sortate și va rămâne în partea de sus.

 • Faceți clic pe Opțiuni pentru setări suplimentare, cum ar fi să faceți sortarea sensibilă la litere mari și mici sau să alegeți limba de sortare.

Adăugarea/Stergerea unui rând/coloana deasupra sau dedesubt
Adăugarea/Stergerea unui rând/coloana deasupra sau dedesubt

Adăugarea unui rând deasupra sau dedesubt

1.Faceți clic pe o celulă deasupra sau dedesubtul locului unde doriți să adăugați un rând.

2.Sub Instrumente tabel, pe fila aspect , alegeți una dintre următoarele:

~Pentru a adăuga un rând deasupra celulei, faceți clic pe Inserare deasupra în grupul de rânduri și coloane .

~Pentru a adăuga un rând sub celula, faceți clic pe Inserare dedesubt în grupul de rânduri și coloane .

Sfat: Pentru a insera mai multe rânduri (sau coloana) în același timp, selectați ca număr de rânduri sau coloane, așa cum doriți să adăugați înainte să faceți clic pe Inserare control. De exemplu, pentru a insera două rânduri mai sus un rând, selectați mai întâi două rânduri din tabel și apoi faceți clic pe Inserare deasupra.

Adăugarea unei coloane la stânga sau la dreapta

1.Faceți clic pe o celulă la stânga sau la dreapta locului unde doriți să adăugați o coloană.

2.Sub Instrumente tabel, pe fila aspect , alegeți una dintre următoarele:

~Pentru a adăuga o coloană la stânga a celulei, faceți clic pe Inserare la stânga în grupul de rânduri și coloane .

~Pentru a adăuga o coloană la dreapta celulei, faceți clic pe Inserare la dreapta în grupul de rânduri și coloane .

Stergerea unui rand / unei coloane

Faceți clic pe randul, coloana pe care doriți să o ștergeți, apoi apăsați Delete.
Dacă doriți să modificați mai multe randuri sau coloane, selectați primul rand, țineți apăsat Ctrl în timp ce selectați celelalte randuri, apoi apăsați Delete.


Inserarea simbolurilor matematice
Inserarea simbolurilor matematice

Inserarea simbolurilor matematice

Sub Instrumente ecuații, pe fila Proiectare, în grupul Simboluri, faceți clic pe săgeata Mai multe.

Faceți clic pe săgeata Mai multe pentru a găsi mai multe simboluri matematice

Faceți clic pe săgeata de lângă numele set simbol, apoi selectați setul de simbolul pe care doriți să se afișeze.

Faceți clic pe simbolul pe care doriți să îl inserați.


Scrierea unei ecuaţii matematice
Scrierea unei ecuaţii matematice

Alegeți Inserare > Ecuație și selectați ecuația dorită din galerie.

Inserare ecuație

După ce inserați ecuația, se deschide fila Ecuație, instrumente de proiectare cu simboluri și structuri care pot fi adăugate la ecuație.
Inserarea unei ecuaţii utilizate frecvent sau preformatate
Inserarea unei ecuaţii utilizate frecvent sau preformatate
 • Alegeți Inserare > Ecuație și selectați ecuația dorită din galerie.

  Inserare ecuație

 • După ce inserați ecuația, se deschide fila Ecuație, instrumente de proiectare cu simboluri și structuri care pot fi adăugate la ecuație.

Inserarea miniaturilor
Inserarea miniaturilor

În fila Inserare, în grupul Ilustrații, faceți clic pe Miniatură.

Inserare miniatură

În panoul de activitate Miniatură, în caseta text Căutare pentru, tastați un cuvânt sau un grup de cuvinte care să descrie miniatura pe care o doriți sau tastați în întregime sau parțial numele fișierului în care se află miniatura.

Inserarea unei imagini intr-o pagina Web
Inserarea unei imagini intr-o pagina Web
Inserarea unei imagini legate de la o pagină Web
Inserarea unei imagini legate de la o pagină Web
 • Inserarea unei imagini de pe web: Pe fila Inserare , faceți clic pe Imagini Onlineși în caseta Căutare Bing , tastați un cuvânt care descrie imaginea pe care îl căutați, cum ar fi 'cat'.

  Introduceți o descriere a imaginii care o căutați.

Sfat: De asemenea, puteți insera o imagine, copiindu-l (Ctrl + C), și lipiți-l (Ctrl + V) unde doriți.

Inserarea unei imagini dintr-un fişier
Inserarea unei imagini dintr-un fişier
În fila Inserare, în grupul Ilustrații, faceți clic pe Imagine.

Inserare imagine
Salvarea unui fişier
Salvarea unui fişier
Salvarea unei copii a unui fişier/ Salvarea unui fişier într-un alt format
Salvarea unei copii a unui fişier/ Salvarea unui fişier într-un alt format

Salvarea unei copii ca fișier nou (Salvare ca)

Dacă veți crea un fișier nou pe baza unui fișier existent, dar doriți ca modificările să fie salvate doar în fișierul nou, este o idee bună să vă ocupați mai întâi de procesul de salvare a unei copii, înainte de a efectua orice modificări. Astfel, fișierul original va rămâne neschimbat și toate editările dvs. vor fi în noua copie.

1.ApăsațiF12 Faceți clic pe Fișier > Salvați o copie.

2.În mod implicit, Office va salva copia în aceeași locație ca cea a fișierului original. Dacă doriți să salvați noua copie într-o altă locație, alegeți locația în această etapă. Dacă sunteți mulțumit de locația existentă, treceți la pasul 3.

3.Dați un nume copiei dvs. noi și faceți clic pe Salvare

Fișierul original va fi închis și veți lucra acum în noua copie pe care tocmai ați creat-o.


Salvarea într-un format diferit sau într-un format mai vechi

1.Faceți clic pe fila Fișier.

2.Faceți clic pe Salvare ca.

3.Alegeți o locație de fișier, cum ar fi OneDrive sau Acest PC pentru a stoca fișierul.

4.În caseta Nume fișier, introduceți un nume nou pentru fișier.

5.În lista Salvare cu tipul, faceți clic pe formatul de fișier în care doriți să salvați fișierul. De exemplu, faceți clic pe Format text îmbogățit (.rtf), Word 97-2003 (.doc), Pagină web (.htm sau .html) sau Delimitat prin virgulă (.csv).

6.Faceți clic pe Salvare.


Salvarea unui document existent ca document nou
Salvarea unui document existent ca document nou

Pentru a împiedica suprascrierea unui document existent, utilizați comanda Salvare ca pentru a crea o copie a documentului existent cu un nume nou. Se recomandă să faceți acest lucru, de exemplu, atunci când aveți o scrisoare tip, un contract de închiriere sau orice altă situație în care un document existent va furniza tot conținutul de bază pentru un document nou (și nu doriți să pierdeți documentul existent).

 1. Deschideți documentul pe care doriți să îl utilizați ca bază pentru noul document.

 2. Faceți clic pe Fișier, apoi faceți clic pe Salvare ca.

 3. Tastați un nume pentru document, apoi faceți clic pe  Salvare.

  Word salvează documentul într-o locație implicită. Pentru a salva documentul într-o altă locație, selectați un alt folder sau locație înainte să faceți clic pe  Salvare.

 4. Editați documentul așa cum doriți.

Examinarea unei pagini înaintea imprimării
Examinarea unei pagini înaintea imprimării

Previzualizarea documentului

 1. Faceți clic pe Fișier > Imprimare.

 2. Pentru a previzualiza fiecare pagină, faceți clic pe săgețile înainte și înapoi din partea de jos a paginii.

  Captură de ecran a paginii Imprimare cu săgețile pentru a previzualiza paginile unui document evidențiate.

  Dacă textul este prea mic pentru a fi citit, utilizați glisorul de zoom din partea de jos a paginii pentru a-l mări.

  Se afișează glisorul de zoom pentru a mări sau a micșora textul.

 3. Alegeți numărul de copii și alte opțiuni pe care le doriți și faceți clic pe butonul Imprimare.

  Captură de ecran a panoului Imprimare cu diverse setări de imprimare, cum ar fi numărul de copii.


adaugarea unui diapozitiv
adaugarea unui diapozitiv

Adăugarea unui diapozitiv nouImagini pentru adaugarea unui diapozitiv in word

 1. Pe fila Vizualizare, faceți clic pe Normal.

 2. În panoul din stânga cu miniaturi ale diapozitivelor, faceți clic pe diapozitivul după care doriți să urmeze noul diapozitiv.

 3. Pe fila Pornire, faceți clic pe săgeata de sub Diapozitiv nou.

 4. În galeria de aspecte, faceți clic pe aspectul dorit pentru diapozitivul nou.

 5. Noul diapozitiv este inserat și puteți face clic într-un substituent pentru a începe să adăugați conținut.

Scriere exponent, indice, efecte taiere text in word
Scriere exponent, indice, efecte taiere text in word

Un exponent sau indice este un număr, imagine, simbol sau indicator care este mai mică decât linia normală a caracterelor, așezat ușor deasupra (exponent) sau sub acesta (indice). Atunci când adăugați o marcă înregistrată, drept de autor sau alte simbol la prezentarea dvs., se recomandă simbolul să apară ușor deasupra restul de text. Dacă creați o notă de subsol, se recomandă, de asemenea, puteți face acest lucru cu un număr.

Exemple: indice și exponent

Comenzi rapide de la tastatură: aplicarea formatării exponent sau indice

Pentru a face textul să apară un pic deasupra (exponent) textului obișnuit sau un pic sub (indice) textul obișnuit, puteți utiliza comenzile rapide de la tastatură:

 1. Selectați textul sau numărul dorit.

 2. Pentru exponent, apăsați Ctrl, Shift și semnul Plus (+) în același timp.

  Pentru indice, apăsați Ctrl și semnul Egal (=) în același timp. (Nu apăsați Shift.)

Sfat: De asemenea, puteți formata textul ca exponent sau indice selectând opțiunile din caseta de dialog Font.

Aplicarea formatării indice sau exponent la text

 1. Selectați textul pe care doriți să-l formatați ca exponent sau ca indice.

 2. Pe fila Pornire, în grupul Font, alegeți Lansator casetă de dialog.

  Lansator casetă de dialog Font

 3. Pe fila Font, sub Efecte, bifați caseta de selectare Exponent sau Indice.

  Alegeți Exponent 
sau Indice

Sfat: Puteți formata textul ca exponent sau indice fără a modifica dimensiunea fontului. Pentru exponent, introduceți un procent mai mare în caseta Deplasare. Pentru indice, introduceți un procent mai mic în caseta Deplasare.

Anulați Formatarea exponent sau indice

Pentru a anula formatarea exponent sau indice, selectați textul și apăsați Ctrl + bara de spațiu.

Inserarea unui simbol exponent sau indice

 1. Pe diapozitiv, faceți clic acolo unde doriți să adăugați simbolul.

 2. Pe fila Inserare, faceți clic pe Simbol.

  Inserare simbol

 3. În caseta Simbol , în lista verticală Font , selectați  (normal text) , dacă nu este deja selectată.

 4. În caseta Simbol, în lista verticală Subset, selectați Exponenți și indici.

  Afișează subsetul Indice și Exponent în caseta de dialog Simbol din PowerPoint

 5. În caseta Simbol, selectați simbolul dorit, apăsați Inserare, apoi alegeți Închidere.

 6. Aplicați sau eliminați formatarea de tăiere cu o linie

  1. Selectați textul pe care doriți să-l formatați.

  2. Pe fila Pornire, în grupul Font, faceți clic pe Tăiere text cu o linie.

   Tăiere text cu o linie pe fila Pornire

  Aplicați sau eliminați formatarea de tăiere cu două linii

  1. Selectați textul pe care doriți să-l formatați.

  2. Pe fila Pagină de pornire, faceți clic pe lansatorul casetei de dialog Font, apoi pe fila Font.

   lansator 
casetă de dialog font

  3. Bifați caseta de selectare Tăiere text cu linie dublă.

   Pentru a elimina formatarea de tăiere cu două linii, selectați textul și faceți clic pe Tăiere text cu o liniede două ori în grupul Font de pe fila Pornire.

   Tăiere text cu o linie pe fila Pornire

Scriere exponent, indice,efecte taiere text
Scriere exponent, indice,efecte taiere text

Un exponent sau indice este un număr, imagine, simbol sau indicator care este mai mică decât linia normală a caracterelor, așezat ușor deasupra (exponent) sau sub acesta (indice). Atunci când adăugați o marcă înregistrată, drept de autor sau alte simbol la prezentarea dvs., se recomandă simbolul să apară ușor deasupra restul de text. Dacă creați o notă de subsol, se recomandă, de asemenea, puteți face acest lucru cu un număr.

Exemple: indice și exponent

Comenzi rapide de la tastatură: aplicarea formatării exponent sau indice

Pentru a face textul să apară un pic deasupra (exponent) textului obișnuit sau un pic sub (indice) textul obișnuit, puteți utiliza comenzile rapide de la tastatură:

 1. Selectați textul sau numărul dorit.

 2. Pentru exponent, apăsați Ctrl, Shift și semnul Plus (+) în același timp.

  Pentru indice, apăsați Ctrl și semnul Egal (=) în același timp. (Nu apăsați Shift.)

Sfat: De asemenea, puteți formata textul ca exponent sau indice selectând opțiunile din caseta de dialog Font.

Aplicarea formatării indice sau exponent la text

 1. Selectați textul pe care doriți să-l formatați ca exponent sau ca indice.

 2. Pe fila Pornire, în grupul Font, alegeți Lansator casetă de dialog.

  Lansator casetă de dialog Font

 3. Pe fila Font, sub Efecte, bifați caseta de selectare Exponent sau Indice.

  Alegeți Exponent 
sau Indice

Sfat: Puteți formata textul ca exponent sau indice fără a modifica dimensiunea fontului. Pentru exponent, introduceți un procent mai mare în caseta Deplasare. Pentru indice, introduceți un procent mai mic în caseta Deplasare.

Anulați Formatarea exponent sau indice

Pentru a anula formatarea exponent sau indice, selectați textul și apăsați Ctrl + bara de spațiu.

Inserarea unui simbol exponent sau indice

 1. Pe diapozitiv, faceți clic acolo unde doriți să adăugați simbolul.

 2. Pe fila Inserare, faceți clic pe Simbol.

  Inserare simbol

 3. În caseta Simbol , în lista verticală Font , selectați  (normal text) , dacă nu este deja selectată.

 4. În caseta Simbol, în lista verticală Subset, selectați Exponenți și indici.

  Afișează subsetul Indice și Exponent în caseta de dialog Simbol din PowerPoint

 5. În caseta Simbol, selectați simbolul dorit, apăsați Inserare, apoi alegeți Închidere.

Aplicați sau eliminați formatarea de tăiere cu o linie

 1. Selectați textul pe care doriți să-l formatați.

 2. Pe fila Pornire, în grupul Font, faceți clic pe Tăiere text cu o linie.

  Tăiere text cu o linie pe fila Pornire

Aplicați sau eliminați formatarea de tăiere cu două linii

 1. Selectați textul pe care doriți să-l formatați.

 2. Pe fila Pagină de pornire, faceți clic pe lansatorul casetei de dialog Font, apoi pe fila Font.

  lansator 
casetă de dialog font

 3. Bifați caseta de selectare Tăiere text cu linie dublă.

  Pentru a elimina formatarea de tăiere cu două linii, selectați textul și faceți clic pe Tăiere text cu o liniede două ori în grupul Font de pe fila Pornire.

  Tăiere text cu o linie pe fila Pornire


Scriere exponent, indice, efecte taiere text in word
Scriere exponent, indice, efecte taiere text in word

Un exponent sau indice este un număr, imagine, simbol sau indicator care este mai mică decât linia normală a caracterelor, așezat ușor deasupra (exponent) sau sub acesta (indice). Atunci când adăugați o marcă înregistrată, drept de autor sau alte simbol la prezentarea dvs., se recomandă simbolul să apară ușor deasupra restul de text. Dacă creați o notă de subsol, se recomandă, de asemenea, puteți face acest lucru cu un număr.

Exemple: indice și exponent

Comenzi rapide de la tastatură: aplicarea formatării exponent sau indice

Pentru a face textul să apară un pic deasupra (exponent) textului obișnuit sau un pic sub (indice) textul obișnuit, puteți utiliza comenzile rapide de la tastatură:

 1. Selectați textul sau numărul dorit.

 2. Pentru exponent, apăsați Ctrl, Shift și semnul Plus (+) în același timp.

  Pentru indice, apăsați Ctrl și semnul Egal (=) în același timp. (Nu apăsați Shift.)

Sfat: De asemenea, puteți formata textul ca exponent sau indice selectând opțiunile din caseta de dialog Font.

Aplicarea formatării indice sau exponent la text

 1. Selectați textul pe care doriți să-l formatați ca exponent sau ca indice.

 2. Pe fila Pornire, în grupul Font, alegeți Lansator casetă de dialog.

  Lansator casetă de dialog Font

 3. Pe fila Font, sub Efecte, bifați caseta de selectare Exponent sau Indice.

  Alegeți Exponent 
sau Indice

Sfat: Puteți formata textul ca exponent sau indice fără a modifica dimensiunea fontului. Pentru exponent, introduceți un procent mai mare în caseta Deplasare. Pentru indice, introduceți un procent mai mic în caseta Deplasare.

Anulați Formatarea exponent sau indice

Pentru a anula formatarea exponent sau indice, selectați textul și apăsați Ctrl + bara de spațiu.

Inserarea unui simbol exponent sau indice

 1. Pe diapozitiv, faceți clic acolo unde doriți să adăugați simbolul.

 2. Pe fila Inserare, faceți clic pe Simbol.

  Inserare simbol

 3. În caseta Simbol , în lista verticală Font , selectați  (normal text) , dacă nu este deja selectată.

 4. În caseta Simbol, în lista verticală Subset, selectați Exponenți și indici.

  Afișează subsetul Indice și Exponent în caseta de dialog Simbol din PowerPoint

 5. În caseta Simbol, selectați simbolul dorit, apăsați Inserare, apoi alegeți Închidere.

Aplicați sau eliminați formatarea de tăiere cu o linie

 1. Selectați textul pe care doriți să-l formatați.

 2. Pe fila Pornire, în grupul Font, faceți clic pe Tăiere text cu o linie.

  Tăiere text cu o linie pe fila Pornire

Aplicați sau eliminați formatarea de tăiere cu două linii

 1. Selectați textul pe care doriți să-l formatați.

 2. Pe fila Pagină de pornire, faceți clic pe lansatorul casetei de dialog Font, apoi pe fila Font.

  lansator 
casetă de dialog font

 3. Bifați caseta de selectare Tăiere text cu linie dublă.

  Pentru a elimina formatarea de tăiere cu două linii, selectați textul și faceți clic pe Tăiere text cu o liniede două ori în grupul Font de pe fila Pornire.

  Tăiere text cu o linie pe fila Pornire


Scriere exponent, indice, efecte taiere text in word
Scriere exponent, indice, efecte taiere text in word

Un exponent sau indice este un număr, imagine, simbol sau indicator care este mai mică decât linia normală a caracterelor, așezat ușor deasupra (exponent) sau sub acesta (indice). Atunci când adăugați o marcă înregistrată, drept de autor sau alte simbol la prezentarea dvs., se recomandă simbolul să apară ușor deasupra restul de text. Dacă creați o notă de subsol, se recomandă, de asemenea, puteți face acest lucru cu un număr.

Exemple: indice și exponent

Comenzi rapide de la tastatură: aplicarea formatării exponent sau indice

Pentru a face textul să apară un pic deasupra (exponent) textului obișnuit sau un pic sub (indice) textul obișnuit, puteți utiliza comenzile rapide de la tastatură:

 1. Selectați textul sau numărul dorit.

 2. Pentru exponent, apăsați Ctrl, Shift și semnul Plus (+) în același timp.

  Pentru indice, apăsați Ctrl și semnul Egal (=) în același timp. (Nu apăsați Shift.)

Sfat: De asemenea, puteți formata textul ca exponent sau indice selectând opțiunile din caseta de dialog Font.

Aplicarea formatării indice sau exponent la text

 1. Selectați textul pe care doriți să-l formatați ca exponent sau ca indice.

 2. Pe fila Pornire, în grupul Font, alegeți Lansator casetă de dialog.

  Lansator casetă de dialog Font

 3. Pe fila Font, sub Efecte, bifați caseta de selectare Exponent sau Indice.

  Alegeți Exponent 
sau Indice

Sfat: Puteți formata textul ca exponent sau indice fără a modifica dimensiunea fontului. Pentru exponent, introduceți un procent mai mare în caseta Deplasare. Pentru indice, introduceți un procent mai mic în caseta Deplasare.

Anulați Formatarea exponent sau indice

Pentru a anula formatarea exponent sau indice, selectați textul și apăsați Ctrl + bara de spațiu.

Inserarea unui simbol exponent sau indice

 1. Pe diapozitiv, faceți clic acolo unde doriți să adăugați simbolul.

 2. Pe fila Inserare, faceți clic pe Simbol.

  Inserare simbol

 3. În caseta Simbol , în lista verticală Font , selectați  (normal text) , dacă nu este deja selectată.

 4. În caseta Simbol, în lista verticală Subset, selectați Exponenți și indici.

  Afișează subsetul Indice și Exponent în caseta de dialog Simbol din PowerPoint

 5. În caseta Simbol, selectați simbolul dorit, apăsați Inserare, apoi alegeți Închidere.

Aplicați sau eliminați formatarea de tăiere cu o linie

 1. Selectați textul pe care doriți să-l formatați.

 2. Pe fila Pornire, în grupul Font, faceți clic pe Tăiere text cu o linie.

  Tăiere text cu o linie pe fila Pornire

Aplicați sau eliminați formatarea de tăiere cu două linii

 1. Selectați textul pe care doriți să-l formatați.

 2. Pe fila Pagină de pornire, faceți clic pe lansatorul casetei de dialog Font, apoi pe fila Font.

  lansator 
casetă de dialog font

 3. Bifați caseta de selectare Tăiere text cu linie dublă.

  Pentru a elimina formatarea de tăiere cu două linii, selectați textul și faceți clic pe Tăiere text cu o liniede două ori în grupul Font de pe fila Pornire.

  Tăiere text cu o linie pe fila Pornire


Scriere exponent, indice, efecte taiere text in word
Scriere exponent, indice, efecte taiere text in word

Un exponent sau indice este un număr, imagine, simbol sau indicator care este mai mică decât linia normală a caracterelor, așezat ușor deasupra (exponent) sau sub acesta (indice). Atunci când adăugați o marcă înregistrată, drept de autor sau alte simbol la prezentarea dvs., se recomandă simbolul să apară ușor deasupra restul de text. Dacă creați o notă de subsol, se recomandă, de asemenea, puteți face acest lucru cu un număr.

Exemple: indice și exponent

Comenzi rapide de la tastatură: aplicarea formatării exponent sau indice

Pentru a face textul să apară un pic deasupra (exponent) textului obișnuit sau un pic sub (indice) textul obișnuit, puteți utiliza comenzile rapide de la tastatură:

 1. Selectați textul sau numărul dorit.

 2. Pentru exponent, apăsați Ctrl, Shift și semnul Plus (+) în același timp.

  Pentru indice, apăsați Ctrl și semnul Egal (=) în același timp. (Nu apăsați Shift.)

Sfat: De asemenea, puteți formata textul ca exponent sau indice selectând opțiunile din caseta de dialog Font.

Aplicarea formatării indice sau exponent la text

 1. Selectați textul pe care doriți să-l formatați ca exponent sau ca indice.

 2. Pe fila Pornire, în grupul Font, alegeți Lansator casetă de dialog.

  Lansator casetă de dialog Font

 3. Pe fila Font, sub Efecte, bifați caseta de selectare Exponent sau Indice.

  Alegeți Exponent sau Indice

Sfat: Puteți formata textul ca exponent sau indice fără a modifica dimensiunea fontului. Pentru exponent, introduceți un procent mai mare în caseta Deplasare. Pentru indice, introduceți un procent mai mic în caseta Deplasare.

Anulați Formatarea exponent sau indice

Pentru a anula formatarea exponent sau indice, selectați textul și apăsați Ctrl + bara de spațiu.

Inserarea unui simbol exponent sau indice

 1. Pe diapozitiv, faceți clic acolo unde doriți să adăugați simbolul.

 2. Pe fila Inserare, faceți clic pe Simbol.

  Inserare simbol

 3. În caseta Simbol , în lista verticală Font , selectați (normal text) , dacă nu este deja selectată.

 4. În caseta Simbol, în lista verticală Subset, selectați Exponenți și indici.

  Afișează subsetul Indice și Exponent în caseta de dialog Simbol din PowerPoint

 5. În caseta Simbol, selectați simbolul dorit, apăsați Inserare, apoi alegeți Închidere.

Aplicați sau eliminați formatarea de tăiere cu o linie

 1. Selectați textul pe care doriți să-l formatați.

 2. Pe fila Pornire, în grupul Font, faceți clic pe Tăiere text cu o linie.

  Tăiere text cu o linie pe fila Pornire

Aplicați sau eliminați formatarea de tăiere cu două linii

 1. Selectați textul pe care doriți să-l formatați.

 2. Pe fila Pagină de pornire, faceți clic pe lansatorul casetei de dialog Font, apoi pe fila Font.

  lansator casetă de dialog font

 3. Bifați caseta de selectare Tăiere text cu linie dublă.

  Pentru a elimina formatarea de tăiere cu două linii, selectați textul și faceți clic pe Tăiere text cu o liniede două ori în grupul Font de pe fila Pornire.

  Tăiere text cu o linie pe fila Pornire


Microsoft PowerPoint
Adăugarea unui diapozitiv
Adăugarea unui diapozitiv
Schimbarea aspectului unui diapozitiv
Schimbarea aspectului unui diapozitiv
 1. Pe fila Vizualizare, faceți clic pe Normal.

 2. În Vizualizarea normală, în panoul cu miniaturi din stânga, faceți clic pe diapozitivul căruia doriți să îi aplicați un aspect.

 3. În fila Pornire, faceți clic pe Aspect, apoi selectați aspectul pe care îl doriți.Alegerea și aplicarea unui aspect într-un diapozitiv

Initializarea paginii unui diapozitiv
Initializarea paginii unui diapozitiv

Operaţii cu slide-uri (diapozitive)

 1. adăugarea unui nou diapozitiv - Insert -> New Slide (Ctrl+M)
 2. se mai poate introduce un slide dând clic cu mouse-ul pe butonul NEW SLIDE, din meniul inferior sau cu CTRL+M. Power Point adaugă un nou SLIDE după SLIDE-ul curent (activ).
 3. ştergerea unui diapozitiv - tasta Delete sau  Edit -> Delete Slide;
 4. copierea (duplicarea) unui diapozitiv - Insert ->  Duplicate Slide;
 5. ascunderea unui diapozitiv la prezentare - Slide Show -> Hide Slide;
 6. reordonarea slide-urilor dintr-o prezentare - View -> Slide Sorter şi acţiunea drag-and- drop ( faceţi clic pe un obiect virtual (slide) şi trăgeţi-l într-o locaţie diferită sau pe un alt obiect virtual);
 7. pentru a copia un slide într-o altă prezentare, deschideţi simultan cele două prezentări şi folosiţi combinaţia Copy - Paste (copiere şi lipire).
Alegerea un LAYOUT (aspect) pentru noul SLIDE

 

În timpul lucrului puteţi schimba Layout-ul şi adopta unul nou astfel:

 1. Din FORMAT menu alegeţi SLIDE LAYOUT sau click pe butonul LAYOUT din meniul inferior, va apărea o casetă de dialog cu Layout-ul curent selectat.
 2. Alegeţi (click) noul Layout.
 3. Alegeţi Apply.

"Layout" se referă la modul în care lucrurile sunt aranjate pe un diapozitiv. Un şablon poate conţine titluri, liste de marcatori, tabele, diagrame, imagini, forme şi miniaturi (clip art).

Exemple:

1. Un şablon de bază cu zone pentru un titlu şi o listă cu marcatori

2. Un şablon cu trei zone: pentru un titlu, o listă cu marcatori, precum şi de conţinut, cum ar fi un tabel, o diagramă, un grafic, sau un clip art.

De fiecare dată când adăugaţi un diapozitiv nou, puteţi alege un aspect pentru acesta în panoul de diapozitive - Slide Layout. Dacă nu puteţi găsi un şablon în panoul Slide Layout care să se potrivească nevoilor dvs., aveţi posibilitatea să rearanjaţi schema actuală sau să creaţi un nou design şablon.

Adăugarea unui text la un diapozitiv
Adăugarea unui text la un diapozitiv

 Pentru a adăuga text la un substituent de text într-un diapozitiv, procedați astfel:
    Faceți clic în interiorul substituent, apoi tastați sau lipiți textul.
      Notă: Dacă textul depășește dimensiunea substituentului, PowerPoint reduce dimensiunea fontului și  spațierea liniilor în trepte pe măsură ce tastați pentru a face textul să se potrivească.
    Mai jos, bordura punctată reprezintă substituentul care conține textul de titlu pentru diapozitiv:
Substituent text de titlu

Adăugarea de text într-o formă
Adăugarea de text într-o formă
Adaugarea de text care face parte dintr-o forma

Forme, cum ar fi pătrate, cercuri, explicația baloane și săgeți bloc poate conține text. Atunci când tastați text într-o formă, textul atașează la forma și se deplasează și se rotește cu el.
Inserați o formă sau faceți clic pe o formă existentă, apoi introduceți text.
1.Faceți clic dreapta pe formă și faceți clic pe Adăugare Text sau Edita Text sau pur și simplu, începeți să tastați.
    Notă: Textul pe care îl adăugați devine parte a formei; dacă rotiți sau răsturnați forma, textul se rotește sau se răstoarnă, de asemenea.
2.Pentru a formata și să Aliniați textul, faceți clic pe fila pornire , apoi alegeți opțiunile de Font, paragraf sau Aliniere grupuri, în funcție de programul pe care îl utilizați și ce tip de formatare pe care doriți să aplicați. (Opțiuni pentru formatarea textului sunt limitate în proiect.)

            
Adăugarea de marcatori unei forme
Adăugarea de marcatori unei forme

Adăugarea de marcatori unei forme

Marcatori în panoul Text sunt diferite de caractere marcator text într-un document 2007 Microsoft Office system aplicată. Fiecare marcator din panoul Text corespunde informații care se utilizează pentru a aranja Ilustrația SmartArt. Fiecare ilustrații SmartArt definește mapării dintre marcatori în panoul Text și setul de forme din Ilustrația SmartArt. În funcție de Ilustrația SmartArt aleasă, fiecare marcator din panoul Text va fi reprezentat ca o formă nouă sau un marcator într-o formă ca. Un marcator într-o formă indică faptul că textul corespunzător la un nivel mai mic decât textul deasupra ei.

Acest articol discută despre adăugarea de marcatori în ilustrație SmartArt. Pentru a adăuga marcatori la un document în Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007sau Microsoft Office Word 2007, consultați inserarea marcatorilor într-o foaie de lucruadăugarea marcatorilor sau numerelor la textsau crearea unei liste numerotate sau cu marcatori.

Ilustrație smartart proces de bază care afișează marcatori în panoul text cu marcatori în formă.

 1. Faceți clic pe forma din Ilustrația SmartArt pe care doriți să adăugați marcatori la.

 2. Sub  Instrumente SmartArt, pe fila Proiectare, în grupul Creare grafic, faceți clic pe Adăugare marcator.

  Imagine cu fila Proiectare din Instrumente 
SmartArt

  Dacă nu vedeți Instrumente SmartArtproiectareși fila Format , asigurați-vă că ați selectat Ilustrația SmartArt.

  Note: 

  • Aspect pentru Ilustrația SmartArt controlează dacă există marcatori în formă. Dacă aspectul nu are marcatori, alegeți un alt aspect dacă doriți marcatori pentru a afișa din Ilustrația SmartArt.

  • Nu este posibil să modificați stilul marcatorilor pentru text într-o ilustrație SmartArt.

Modificarea fontului si a dimensiunii si culorii acestuia
Modificarea fontului si a dimensiunii si culorii acestuia
Pentru a modifica dimensiunea fontului pentru toate diapozitivele, modificați pe coordonatorul de diapozitive. Fiecare prezentare PowerPoint conține un coordonator de diapozitive cu asociate aspectele de diapozitiv.  
   
1.Pe fila Vizualizare, faceți clic pe Coordonator de diapozitive.

Coordonatorul de diapozitive și două aspecte2.Faceți clic pe coordonatorul de diapozitive pentru a modifica fontul în toate diapozitivele sau faceți clic pe oricare dintre aspecte pentru a modifica dimensiunea fontului pe doar acea aspect.

3.În coordonatorul de diapozitive sau în aspect, selectați nivelul de text substituent pentru care doriți să modificați dimensiunea fontului.         Aspectul coordonatorului de diapozitive cu 
textul de nivelul al doilea selectat

4.Pe fila Pornire, faceți clic pe dimensiunea dorită a fontului în caseta  Dimensiune font.Caseta Dimensiune font pe fila PornirePuteți să modificați culoarea textului din documentul Word.

 1. Selectați textul pe care doriți să îl modificați.

 2. Pe fila Pornire, în grupul Font, alegeți săgeata de lângă Culoare font, apoi selectați o culoare.

 3. .Paletă de culori pentru font

Introducerea unui tabel
Introducerea unui tabel
Crearea si formatarea unui tabel in PowerPoint

1.Selectați diapozitivul căruia doriți să îi adăugați un tabel.
2.Pe fila
Inserare, selectați Tabel.
Afișează opțiunea Tabel din fila Inserare pe panglica din PowerPoint
3.În caseta de dialog Inserare tabel, alegeți una din următoarele variante:

 • * Utilizați mouse-ul pentru a selecta numărul de rânduri și de coloane dorite.

 • * Selectați Inserare tabel, apoi introduceți un număr în listele Număr de coloane și Număr de rânduri.

  Afișează caseta de dialog Inserare tabel din PowerPoint

 • 4.Pentru a adăuga text în celulele tabelului, faceți clic pe o celulă, apoi introduceți textul. După ce introduceți textul, faceți clic în afara tabelului.
Adăugarea unei miniaturi în document
Adăugarea unei miniaturi în document
VERSIUNILE MAI NOI

În Office 2013 sau Office 2016, nu mai există o bibliotecă de clipuri grafice, dar Office vă ajută în continuare să inserați clipuri grafice.

PASUL 1: 
selectați Inserare > Imagini online

(În Outlook, atunci când utilizați Panoul de citire, nu există un meniu Inserare. Faceți clic pe Detașat În panoul de citire Outlook, selectați Detașare în partea de sus a mesajului și apoi veți putea să utilizați meniul Inserare. și apoi veți vedea meniul Inserare.)

Pe panglica bară de instrumente, selectați 
Inserare, apoi Imagini online

PASUL 2: 
tastați un cuvânt sau o expresie pentru a descrie ceea ce căutați, apoi apăsați pe Enter.

Tastați 
termenii de căutare ce descriu miniatura pe care doriți s-o găsiți

PASUL 3: 
filtrați rezultatele după Tippentru Miniatură.

Deschideți filtrul Tip și alegeți Miniatură

PASUL 4: 
selectați o imagine.

Selectați imaginea redusă a imaginii pe care doriți s-o inserați. Un marcaj de selectare apare în colțul din stânga 
sus.

PASUL 5: 
selectați Inserare.

Selectați 
butonul Inserare în partea din dreapta jos a casetei de dialog

Asta e tot!

Imaginea este inserată în documentul dvs. Office.

Marcaj de selectare


OFFICE 2010
 1. Pe fila Inserare a barei de instrumente din panglică, în secțiunea Imagini, selectați Clip grafic.

  (În Outlook, atunci când utilizați Panoul de citire, nu există un meniu Inserare. Faceți clic pe DetașatÎn panoul de citire Outlook, selectați Detașare în partea de sus a mesajului și apoi veți putea să utilizați meniul Inserare. și apoi veți vedea meniul Inserare și pictograma Miniaturi.)

  Panoul de activități Clip grafic apare în partea dreaptă a ferestrei de aplicație.

 2. În caseta Căutare, tastați cuvintele cheie care descriu clipul grafic căutat.

 3. În caseta Rezultatele ar trebui să fie, selectați tipurile media pe care doriți să le includeți în rezultatele căutării:

  În caseta Rezultatele ar trebui să fie, 
selectați tipurile de elemente media pe care doriți să le includeți în rezultatele căutării
 4. Asigurați-vă că este selectat Includeți conținut Bing dacă sunteți conectat la internet și doriți să fie incluse imagini de pe web în rezultatele căutării. *

  Activarea opțiunii Includeți conținut Bing vă oferă mai multe rezultate de căutare din care să alegeți.

  Activarea acestei opțiuni vă oferă mai multe rezultate de căutare din care să alegeți. (Altfel, lăsați caseta respectivă debifată și veți primi doar rezultate de căutare de la imaginile instalate pe computer de Office 2010.)

 5. Selectați Salt pentru a porni căutarea.

  Rezultatele căutării sunt afișate în panoul de activități.

  • Puteți defila pe verticală dacă rezultatele nu încap toate în panoul de activități.

  • Pentru a vedea o versiune mai mare a unei imagini în miniatură în lista de rezultate sau pentru a vedea imaginea dacă tot ce se afișează este un substituent cu x roșu, faceți clic dreapta pe miniatură și selectați  Previzualizare/Proprietăți.

   Utilizați comanda Previzualizare/Proprietăți pentru a vedea o versiune mai mare a 
imaginii și mai multe detalii despre imagine.

   În timp ce vă aflați în fereastra Previzualizare/Proprietăți, puteți naviga prin imagini selectând butoanele Anteriorul și Următorul.

   Navigați prin imagini selectând butoanele Anteriorul și Următorul în caseta de dialog Previzualizare/Proprietăți.
 6. Pentru a insera o imagine în document, faceți clic dreapta pe imaginea redusă din panoul de activități și selectați Inserare.

  Pentru a insera o imagine, faceți clic dreapta pe o imagine în miniatură și selectați 
Inserare.

  După ce imaginea este inserată, îi puteți ajusta poziția dacă o selectați și o glisați cu mouse-ul.

                                                                                      OFFICE 2007
 1. Pe fila Inserare a barei de instrumente din panglică, în secțiunea Imagini, selectați Clip grafic.

  (În Outlook, atunci când utilizați Panoul de citire, nu există un meniu Inserare. Faceți clic pe DetașatÎn panoul de citire Outlook, selectați 
Detașare în partea de sus a mesajului și apoi veți putea să utilizați meniul Inserare. și apoi veți vedea meniul Inserare și pictograma Miniaturi.)

  Panoul de activități Clip grafic apare în partea dreaptă a ferestrei de aplicație.

 2. Deschideți lista Căutare în pentru a alege unde doriți să căutați*:

  • Colecțiile mele   Colecții personale create în Clip Organizer

  • Colecții Office   Colecții de imagini instalate cu Office 2007

  • Colecții web   

 3. În caseta Căutare, tastați cuvintele cheie care descriu clipul grafic căutat.

 4. În caseta Rezultatele ar trebui să fie, selectați tipurile media pe care doriți să le includeți în rezultatele căutării:

  În caseta Rezultatele ar trebui să fie, 
selectați tipurile de elemente media pe care doriți să le includeți în rezultatele căutării
 5. Selectați Salt pentru a porni căutarea.

  Rezultatele căutării sunt afișate în panoul de activități.

  • Puteți defila pe verticală dacă rezultatele nu încap toate în panoul de activități.

  • Pentru a vedea o versiune mai mare a unei imagini în miniatură în lista de rezultate sau pentru a vedea imaginea dacă tot ce se afișează este un substituent cu x roșu, faceți clic dreapta pe miniatură și selectați  Previzualizare/Proprietăți.

   Utilizați comanda Previzualizare/Proprietăți pentru a vedea o versiune mai mare a 
imaginii și mai multe detalii despre imagine.

   În timp ce vă aflați în fereastra Previzualizare/Proprietăți, puteți naviga prin imagini selectând butoanele Anteriorul și Următorul:

   Navigați prin imagini selectând butoanele Anteriorul și Următorul în caseta de dialog Previzualizare/Proprietăți.
 6. Pentru a insera o imagine în document, faceți clic dreapta pe imaginea redusă din panoul de activități și selectați Inserare.

  Pentru a insera o imagine, faceți clic dreapta pe o imagine în miniatură și selectați 
Inserare.

  După ce imaginea este inserată, îi puteți ajusta poziția dacă o selectați și o glisați cu mouse-ul.

OFFICE 365
 1. Faceți clic pe Inserare > Imagini online.

  Butonul Imagini online

 2. În caseta Căutare imagini Bing, tastați cuvinte care descriu tipul de imagine pe care doriți (cum ar fi  miniatură bordură), apoi apăsați pe Enter.

  Alegeți o miniatură de utilizat pentru 
bordură
 3. Selectați imaginea pe care doriți să o inserați, apoi faceți clic pe butonul Inserare.


Prezentare generală a adăugării de imagini
Prezentare generală a adăugării de imagini

Atunci când doriți să faceți PowerPoint prezentarea mai interesantă, puteți să inserați imagini, fotografii, miniaturi sau alte imagini în expunerea de diapozitive de pe computer sau de pe Internet. Puteți adăuga imagini unice sau multiple într-un diapozitiv, coordonatorul de diapozitive sau în fundalul.

Inserarea unei imagini din computer pe diapozitiv

 1. Faceți clic unde doriți să inserați imaginea de pe diapozitiv.

 2. Pe fila Inserare , în grupul imagini , faceți clic pe imagini.

  Pe fila Inserare, faceți clic pe Imagini.
 3. În caseta de dialog care se deschide, răsfoiți la imaginea pe care doriți să îl inserați, faceți clic pe acea imagine și apoi faceți clic pe Inserare.

  Sfat: Dacă doriți să inserați mai multe imagini în același timp, apăsați și țineți apăsată tasta Ctrl în timp ce selectați toate imaginile pe care doriți să îl inserați.

Inserarea unei imagini de pe web din diapozitiv

 1. Faceți clic unde doriți să inserați imaginea de pe diapozitiv.

 2. În fila Inserare , în grupul imagini , faceți clic pe Imagini Online.

  Pe fila Inserare, faceți clic pe Imagini online.
 3. (PowerPoint 2016) Asigurați-vă Bing se afișează în partea stângă în lista verticală de surse pentru a căuta. În caseta, tastați ce sunt căutarea și apăsați pe Enter.

  (PowerPoint 2013) În caseta de Căutare de imagini Bing , tastați ce sunt căutarea și apăsați pe Enter.

  Utilizați dimensiuneatipulculoareaspectși filtre de licențiere pentru a ajusta rezultatele în funcție de preferințe.

 4. Faceți clic pe imaginea pe care doriți să inserați și faceți clic pe Inserare.

  Sfat:  Dacă doriți să inserați mai multe imagini în același timp, apăsați și țineți apăsată tasta Ctrl în timp ce selectați toate imaginile pe care doriți să îl inserați.

  Sfat: După ce inserați o imagine, puteți să modificați dimensiunea și poziția său. Pentru a face acest lucru, faceți clic dreapta pe imagine și faceți clic pe  Formatare imagine. Apoi utilizați instrumentele de Formatare imagine care se află pe partea dreaptă a diapozitivului.

Inserarea miniaturilor

Spre deosebire de unele versiuni anterioare de PowerPoint, PowerPoint 2013 și mai târziu nu are o galerie de clip grafic. În schimb, utilizați Inserare > Imagini Online pentru a găsi și a insera miniaturi utilizând instrumentul de căutare Bing.

Pe fila Inserare, faceți clic pe Imagini online.

De exemplu, după ce selectați Imagini Online, să căutați cal miniaturi și vedeți o varietate de imagini sub o licență Creative Commons.

Inserați o imagine în coordonatorul de diapozitive

Dacă doriți o imagine să apară pe fiecare diapozitiv de un anumit tip în șablon PowerPoint , adăugați-o la coordonatorul de diapozitive. Pentru a afla mai multe informații, consultați ce este un coordonator de diapozitive?

Inserați o imagine în fundal

Dacă doriți o imagine să apară ca fundal, fără a afecta toate diapozitivele într-un coordonator, modificați setările de fundal pentru diapozitiv. 

Adăugarea unei imagini copiate la o formă
Adăugarea unei imagini copiate la o formă
 1. Copiați imaginea sau fotografia pe care doriți să o utilizați.

 2. Faceți clic pe forma din ilustrația SmartArt în cazul în care doriți să lipiți imaginea.

  Pentru a adăuga aceeași imagine la mai multe forme, selectați prima formă, apoi apăsați și țineți apăsată tasta CTRL în timp ce selectați celelalte forme.

 3. În fila Pornire, faceți clic pe Lipire.

 4. Pentru a modifica imaginea după ce l-ați inserat, faceți clic dreapta pe imagine, faceți clic pe Formatare formăși efectuați oricare dintre următoarele:

  • Pentru a centra, depărtați sau Micșorare imaginea: în panoul Formatare imagine , faceți clic pe pictograma de umplere și linie , pentru a găsi opțiuni Offset pentru a vă deplasa imaginea.

  • Pentru a modifica ce pot vedea prin imaginea: în panoul Formatare imagine , faceți clic pe pictograma de umplere și linie și apoi faceți clic pe umplere. Mutați glisorul de transparență sau introduceți un număr în caseta de lângă glisorul.

Notă: Pentru a adăuga mai multe imagini la o singură formă de ilustrație SmartArt, gruparea imaginilor într-o singură imagine pe care le salvați sau copia înainte de a adăuga.

Adăugarea unei imagini de fundal la ilustraţia SmartArt
Adăugarea unei imagini de fundal la ilustraţia SmartArt
 1. Faceți clic dreapta pe bordura unei ilustrații SmartArt în cazul în care doriți să adăugați o imagine de fundal și apoi faceți clic pe Formatare obiect.

 2. În panoul Formatare formă , faceți clic pe pictograma de umplere și linie , faceți clic pe umplereși apoi faceți clic pe umplere cu imagine sau textură.

 3. Sub Inserare de la, faceți clic pe una dintre următoarele opțiuni:

  • Pentru a insera o imagine dintr-un fișier, faceți clic pe Fișier, localizați folderul care conține imaginea pe care doriți să o utilizați, faceți clic pe fișierul imagine, apoi faceți clic pe Inserare.

  • Pentru a insera o imagine copiată în Clipboard, faceți clic pe Clipboard.

  • Pentru a găsi imagini disponibile online, faceți clic pe Online.

 4. Pentru a modifica imaginea după ce l-ați inserat, faceți clic dreapta pe imagine, faceți clic pe Formatare formăși efectuați oricare dintre următoarele:

  • Pentru a centra, depărtați sau Micșorare imaginea: în panoul Formatare imagine , faceți clic pe pictograma de umplere și linie , pentru a găsi opțiuni Offset pentru a vă deplasa imaginea.

  • Pentru a modifica ce pot vedea prin imaginea: în panoul Formatare imagine , faceți clic pe pictograma de umplere și linie și apoi faceți clic pe umplere. Mutați glisorul de transparență sau introduceți un număr în caseta de lângă glisorul.

Lucrul cu diagrame
Lucrul cu diagrame

Pentru a crea o diagramă simplă de la zero în PowerPoint, faceți clic pe Inserare > diagramă și alegeți diagrama dorită.

 1. Faceți clic pe Inserare > Diagramă.

  afișează butonul inserare diagramă din 
powerpoint
 2. Faceți clic pe tipul de diagramă, apoi faceți dublu clic pe diagrama dorită.

  Afișează o selecție a unei diagrame coloană în powerpoint

  Sfat: Pentru a vă decide mai ușor ce tip de diagramă este cel mai bine pentru datele dvs., consultați tipuri de diagrame disponibile.

 3. În foaia de lucru care apare, înlocuiți datele substituente cu informațiile dvs.

  Foaie de calcul care afișează datele implicit 
pentru diagrame
 4. După ce ați terminat, închideți foaia de lucru.

Sfat: Atunci când inserați o diagramă, butoanele mici apar lângă sa din colțul din dreapta sus. Utilizați butonul Elemente diagramă  Butonul Elemente diagramă la afișarea, ascunderea sau formata lucruri precum titluri de axe sau etichete de date. Sau utilizați butonul Butonul 
Particularizați aspectul diagramei Stiluri de diagramăpentru a schimba culoarea sau stilul diagrameirapid. Butonul Butonul Filtre diagramă Filtre de diagramăeste o mai avansate opțiunea care afișează sau ascunde datele în diagramă.

Informaţii generale despre expunerile particularizate
Informaţii generale despre expunerile particularizate

Atunci când creați o expunere particularizată în PowerPoint, îl puteți adapta o prezentare pentru audiențe diferite. Utilizarea unei expuneri particularizate pentru a prezenta doar anumite diapozitivele din prezentare, sau pentru a crea o hyperlink într-un grup de diapozitive în prezentare.

Există două tipuri de expuneri particularizate: bază și hyperlink. Unei expuneri particularizate de bază este o altă prezentare sau o prezentare care include unele dintre diapozitive original. Unei expuneri particularizate este o modalitate rapidă pentru a naviga la una sau mai multe prezentări separate.

Expuneri particularizate de bază

Utilizarea unei expuneri particularizate de bază pentru a prezenta un subset de diapozitive într-un fișier de prezentare. De exemplu, dacă prezentarea conține un număr total de cinci diapozitive, unei expuneri particularizate, denumit "Site-ul 1" poate conține doar diapozitive 1, 3 și 5. O a doua expunere particularizată, denumit "Site 2" ar putea include diapozitive 1, 2, 4 și 5. Atunci când creați o expunere particularizată dintr-o prezentare, puteți întotdeauna rula toată prezentarea în ordinea secvențiale sa inițială, prea.

Expunere particularizată de bază

1 diapozitive pentru Site 1

2 diapozitive pentru Site 2


Expuneri particularizate cu hyperlink

Utilizați expunerea particularizată cu hyperlink pentru a organiza conținutul dintr-o prezentare. De exemplu, în cazul în care creați o expunere particularizată principală despre organizarea generală nouă a firmei, puteți să creați apoi o expunere particularizată pentru fiecare departament din organizație și să creați legături la aceste expuneri din prezentarea principală.

De asemenea, puteți să utilizați o expunere particularizată cu hyperlinkuri pentru a crea un diapozitiv cuprins. Un diapozitiv cuprins vă permite să navigați în secțiunile diferite ale prezentării, astfel încât să alegeți ce secțiuni să afișați publicului, la un moment dat.

Expuneri particularizate cu 
hyperlink

1 diapozitiv cu hyperlinkuri

2 expunere particularizată pentru Departamentul A

3 expunere particularizată pentru Departamentul B

Introducerea unui hyperlink
Introducerea unui hyperlink
Adăugarea unui hyperlink la un diapozitiv

Cea mai rapidă modalitate să creați un hyperlink de bază web într-un diapozitiv PowerPoint este să apăsați pe ENTER după ce tastați adresa unei pagini Web existente.
1.În Vizualizarea normală, selectați textul, forma sau imaginea pe care doriți să o utilizați ca hyperlink
.
2.În fila Inserare, în grupul Linkuri, faceți clic pe Hyperlink.
3.Sub Legare la, faceți clic pe fișier existent sau o pagină Webși apoi faceți clic pe Răsfoire Web.

Afișează caseta de dialog având selectată opțiunea de a insera un link la un site web

4.
Găsiți și selectați pagina, site-ul sau fișierul pe care doriți să creați legătura și apoi faceți clic pe OK.
Crearea unei expuneri particularizate
Crearea unei expuneri particularizate

               Atunci când creați o expunere particularizată în PowerPoint, îl puteți adapta o prezentare pentru audiențe diferite. Utilizarea unei expuneri particularizate pentru a prezenta doar anumite diapozitivele din prezentare, sau pentru a crea o hyperlink într-un grup de diapozitive în prezentare.

Există două tipuri de expuneri particularizate: bază și hyperlink. Unei expuneri particularizate de bază este o altă prezentare sau o prezentare care include unele dintre diapozitive original. Unei expuneri particularizate este o modalitate rapidă pentru a naviga la una sau mai multe prezentări separate.

Expuneri particularizate de bază

Utilizarea unei expuneri particularizate de bază pentru a prezenta un subset de diapozitive într-un fișier de prezentare. De exemplu, dacă prezentarea conține un număr total de cinci diapozitive, unei expuneri particularizate, denumit "Site-ul 1" poate conține doar diapozitive 1, 3 și 5. O a doua expunere particularizată, denumit "Site 2" ar putea include diapozitive 1, 2, 4 și 5. Atunci când creați o expunere particularizată dintr-o prezentare, puteți întotdeauna rula toată prezentarea în ordinea secvențiale sa inițială, prea.

Expuneri particularizate cu hyperlink

Utilizați expunerea particularizată cu hyperlink pentru a organiza conținutul dintr-o prezentare. De exemplu, în cazul în care creați o expunere particularizată principală despre organizarea generală nouă a firmei, puteți să creați apoi o expunere particularizată pentru fiecare departament din organizație și să creați legături la aceste expuneri din prezentarea principală.

De asemenea, puteți să utilizați o expunere particularizată cu hyperlinkuri pentru a crea un diapozitiv cuprins. Un diapozitiv cuprins vă permite să navigați în secțiunile diferite ale prezentării, astfel încât să alegeți ce secțiuni să afișați publicului, la un moment dat.

Crearea unei expuneri particularizate:


2016, 2013

Crearea unei expuneri particularizate de bază

 1. Faceți clic pe expunere diapozitive > expunere diapozitive particularizatăși apoi selectați Expuneri particularizate.

 2. În caseta de dialog Expuneri particularizate , selectați  nou.

  Sfat: Pentru a examina o expunere particularizată, faceți clic pe numele expunerii în caseta de dialog Expuneri particularizate, apoi faceți clic pe Expunere.

 3. Sub diapozitive în prezentare, alegeți diapozitivele pe care doriți să le includeți în prezentarea particularizată, apoi selectați Adăugare.

 4. Pentru a modifica ordinea în care apar diapozitivele, sub diapozitive în expunere particularizată, selectați un diapozitiv și apoi faceți clic pe una dintre săgeți pentru mutarea diapozitivului în sus sau în jos în listă.

 5. Tastați un nume în caseta Nume expunere de diapozitive și apoi faceți clic pe OK.

Crearea unei expuneri particularizate

 1. Faceți clic pe expunere diapozitive > expunere diapozitive particularizatăși apoi selectați Expuneri particularizate.

 2. În caseta de dialog Expuneri particularizate , selectați nou.

 3. Sub Diapozitive în prezentare, faceți clic pe diapozitivele pe care doriți să le includeți în prezentarea particularizată principală, apoi faceți clic pe Adăugare.

  Sfat: Pentru a modifica ordinea în care apar diapozitivele, sub diapozitive în expunere particularizată, selectați un diapozitiv și apoi faceți clic pe una dintre săgeți pentru mutarea diapozitivului în sus sau în jos în listă.

 4. Tastați un nume în caseta Nume expunere de diapozitive și apoi faceți clic pe OK.

 5. Pentru a crea un hyperlink la o expunere ajutătoare din prezentare, selectați textul sau obiectul pe care doriți să fie linkul.

 6. Faceți clic pe Inserare > Hyperlink.

 7. În caseta de dialog Inserare linkuri, sub Link la, faceți clic pe Plasare în acest document.

 8. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a crea o legătură la o expunere particularizată, în lista Selectați o poziție în acest document, selectați expunerea particularizată pe care doriți să o accesați, apoi bifați caseta de selectare Afișare și revenire.

  • Pentru a crea o legătură la o locație din prezentarea curentă, în lista Selectați o poziție în acest document, selectați diapozitivul pe care doriți să îl accesați.

Pornirea unei expuneri particularizate din PowerPoint

 1. Pe fila Expunere diapozitive, în grupul Configurare, faceți clic pe Configurare expunere diapozitive.

 2. În Configurare expunere caseta de dialog, sub Afișare diapozitive, faceți clic pe expunere particularizatăși apoi faceți clic pe expunere particularizată pe care o doriți.

 3. Faceți clic pe OK.

 4. Pe fila Expunere de diapozitive, în grupul Pornire expunere diapozitive, faceți clic pe Expunere diapozitive particularizată, apoi faceți clic pe Expuneri particularizate.

 

2010, 2007

Crearea unei expuneri particularizate de bază

 1. Pe fila expunere diapozitive , în grupul Pornire expunere diapozitive , faceți clic pe săgeata de lângă expunere diapozitive particularizatăși apoi faceți clic pe Expuneri particularizate.

 2. În caseta de dialog Expuneri particularizate, faceți clic pe  Nou.

 3. Sub Diapozitive în prezentare, faceți clic pe diapozitivele pe care doriți să le includeți în prezentarea particularizată, apoi faceți clic pe Adăugare.

  Sfat: Pentru a selecta mai multe diapozitive secvențiale, faceți clic pe primul diapozitiv, apoi țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce faceți clic pe ultimul diapozitiv pe care doriți să îl selectați. Pentru a selecta mai multe diapozitive neordonate, țineți apăsată tasta CTRL în timp ce faceți clic pe fiecare diapozitiv pe care doriți să îl selectați.

 4. Pentru a modifica ordinea în care apar diapozitivele, sub Diapozitive în expunere particularizată, faceți clic pe un diapozitiv, apoi faceți clic pe una dintre săgeți pentru a muta diapozitivul în sus sau în jos, în listă.

 5. Tastați un nume în caseta Nume expunere diapozitive, apoi faceți clic pe OK. Pentru a crea expuneri particularizate suplimentare cu diapozitivele din prezentare, repetați pașii de la 1 la 5.

Crearea unei expuneri particularizate

 1. Pe fila expunere diapozitive , în grupul Pornire expunere diapozitive , faceți clic pe săgeata de lângă expunere diapozitive particularizatăși apoi faceți clic pe  Expuneri particularizate.

 2. În caseta de dialog Expuneri particularizate, faceți clic pe Nou.

 3. Sub Diapozitive în prezentare, faceți clic pe diapozitivele pe care doriți să le includeți în prezentarea particularizată principală, apoi faceți clic pe Adăugare.

  Sfat: Pentru a selecta mai multe diapozitive secvențiale, faceți clic pe primul diapozitiv, apoi țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce faceți clic pe ultimul diapozitiv pe care doriți să îl selectați. Pentru a selecta mai multe diapozitive neordonate, țineți apăsată tasta CTRL în timp ce faceți clic pe fiecare diapozitiv pe care doriți să îl selectați.

 4. Pentru a modifica ordinea în care apar diapozitivele, sub Diapozitive în expunere particularizată, faceți clic pe un diapozitiv, apoi faceți clic pe una dintre săgeți pentru a muta diapozitivul în sus sau în jos, în listă.

 5. Tastați un nume în caseta Nume expunere diapozitive, apoi faceți clic pe OK. Pentru a crea expuneri particularizate suplimentare cu diapozitivele din prezentare, repetați pașii de la 1 la 5.

 6. Pentru a crea un hyperlink din prezentarea principală la o expunere ajutătoare, selectați textul sau obiectul pe care doriți să reprezinte hyperlinkul.

 7. În fila Inserare, în grupul Linkuri, faceți clic pe  Hyperlink.

 8. Sub Link la, faceți clic pe Plasare în acest document.

 9. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a crea o legătură la o expunere particularizată, în lista Selectați o poziție în acest document, selectați expunerea particularizată pe care doriți să o accesați, apoi bifați caseta de selectare Afișare și revenire.

Pentru a crea o legătură la o locație din prezentarea curentă, în lista  Selectați o poziție în acest document, selectați diapozitivul pe care doriți să îl accesați

Pornirea unei expuneri particularizate din PowerPoint

 1. Pe fila Expunere diapozitive, în grupul Configurare, faceți clic pe Configurare expunere diapozitive.

 2. În Configurare expunere caseta de dialog, sub Afișare diapozitive, faceți clic pe expunere particularizatăși apoi faceți clic pe expunere particularizată pe care o doriți.

 3. Faceți clic pe OK.

 4. Pe fila Expunere de diapozitive, în grupul Pornire expunere diapozitive, faceți clic pe Expunere diapozitive particularizată, apoi faceți clic pe Expuneri particularizate.

 5. În lista Expuneri particularizate, selectați o expunere, apoi faceți clic pe Expunere.


Expuneri particularizate cu hyperlink

1 diapozitiv cu hyperlinkuri

2 expunere particularizată pentru Departamentul A

3 expunere particularizată pentru Departamentul B

Expunere 
particularizată de bază

1 diapozitive pentru Site 1

2 diapozitive pentru Site 2


Adăugarea unui sunet la o animaţie
Adăugarea unui sunet la o animaţie
 1. Faceți clic pe diapozitivul ce conține efectul de animație la care doriți să adăugați un sunet.

 2. În fila Animații, în grupul Animație complexă, faceți clic pe Panou de animație.

 3. Selectați efectul din panoul Animație, faceți clic pe săgeata în jos din partea dreaptă a efectului, apoi faceți clic pe  Opțiuni efect.

  Opțiunea „Animare după literă”

 4. Pe fila Efect, sub Îmbunătățiri, faceți clic pe săgeata din lista Sunet, apoi alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pentru a adăuga un sunet din listă, faceți clic pe un sunet.

  • Pentru a adăuga un sunet dintr-un fișier, faceți clic pe Alte sunete, apoi găsiți fișierul de sunet pe care doriți să-l utilizați.

Evidenţierea unui hyperlink cu un sunet
Evidenţierea unui hyperlink cu un sunet

Evidențierea unui hyperlink cu un sunet

 1. Selectați hyperlinkul.

 2. Pe fila Inserare, în grupul Linkuri, faceți clic pe Acțiune.

  Butonul de acțiune din grupul Linkuri

 3. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a aplica setările de acțiune după ce se face clic pe hyperlink, faceți clic pe fila Clic cu mouse-ul.

  • Pentru a aplica setările de acțiune atunci când indicatorul se află pe hyperlink, faceți clic pe fila Mouse deasupra.

 4. Bifați caseta de selectare Se redă sunetul, apoi faceți clic pe sunetul pe care îl redați.

Adăugarea de tranziţii între diapozitive
Adăugarea de tranziţii între diapozitive
1.În panoul de miniaturi, selectați diapozitivul în care doriți să aplicați sau să modificați o tranziție. 
Tranziția va începe în diapozitivul precedent și încheia pe diapozitiv, selectați.
Afișează Panoul de diapozitive cu al treilea diapozitiv selectat în PowerPoint
2.Pe fila tranziții , găsiți efectul dorit în Galeria de tranziție.
3.Faceți clic pe Opțiuni efect pentru a modifica modul în care se produce tranziția.

4.Faceți clic pe Previzualizare pentru a vedea cum arată tranziția cu toate setările.

Adăugarea de sunete la tranziţiile între diapozitive
Adăugarea de sunete la tranziţiile între diapozitive

Adăugarea de sunete la tranzițiile între diapozitive

 1. În panoul care conține filele Schiță și Diapozitive, faceți clic pe fila Diapozitive.
 2. Selectați imaginea redusă diapozitiv a diapozitivului la care doriți să adăugați un sunet.
 3. Pe fila Tranziții, în grupul Ora, faceți clic pe săgeata de lângă Sunet, apoi alegeți una dintre variantele următoare:
  • Pentru a adăuga un sunet din listă, selectați sunetul dorit.
  • Pentru a adăuga un sunet care nu se află în listă, selectați Alt sunet, localizați fișierul sunet pe care îl adăugați, apoi faceți clic pe OK.Imagini pentru sunet la diapozitiv
Modificarea/eliminarea de tranziţii între diapozitivele din prezentare
Modificarea/eliminarea de tranziţii între diapozitivele din prezentare
 1. În panoul de miniaturi, selectați diapozitivul în care doriți să aplicați sau să modificați o tranziție. Tranziția va începe în diapozitivul precedent și încheia pe diapozitiv, selectați.

  Afișează Panoul de diapozitive cu al treilea diapozitiv selectat în PowerPoint

 2. Pe fila tranziții , găsiți efectul dorit în Galeria de tranziție . Faceți clic pe butonul mai multe Butonul Mai multe pentru a vedea toată galeria. Faceți clic pe efectul pe care doriți pentru acea diapozitiv pentru a o selecta, sau pentru a vedea o previzualizare.

 3. Faceți clic pe Opțiuni efect pentru a modifica modul în care se produce tranziția, de exemplu, din ce direcție intră diapozitivul.

 4. Opțional:

  • Pentru a seta cât de repede tranziția merge, introduceți o dată în caseta durată . Setați numărul mai mare pentru a face tranziția mergeți mai lent. Pentru mai multe informații despre tranziție temporizare, consultați Setarea vitezei și a temporizării tranzițiilor.

  • Pentru a adăuga sunete de tranziție, selectați un sunet în caseta de sunet sau selectați Alt sunet pentru a alege un fișier .wav de pe computer.

  • Dacă doriți ca toate diapozitivele din prezentare să efectueze tranziția în același fel, faceți clic pe Se aplică pentru toate.

 5. Faceți clic pe  Previzualizare pentru a vedea cum arată tranziția cu toate setările.

 6. Tineți minte că o tranziție se aplică în cazul intrării unui diapozitiv, iar nu a modului în care iese. Așadar, dacă doriți să eliminați efectele de ieșire ale diapozitivului 2, eliminați tranziția din diapozitivul 3.

  • Faceți clic pe diapozitivul care nu doriți să aibă tranziție. Apoi, pe fila Tranziții, în galeria Tranziții, faceți clic pe Fără.

   Afișează Tranziții pe Panglica din PowerPoint

   În exemplul nostru, dacă diapozitivul 3 nu are nicio tranziție, apare instantaneu când dispare diapozitivul 2.

  • Pentru a elimina tranzițiile din toate diapozitivele, selectați toate diapozitivele din prezentare (Ctrl+A) în Panoul de miniaturi, apoi pe fila Tranziții, în galeria Tranziții, faceți clic pe Fără.

Schimbarea ordinii diapozitivelor
Schimbarea ordinii diapozitivelor
1. Pe fila Proiectare, selectați Dimensiune diapozitiv , apoi Dimensiune particularizată de diapozitiv.Pe fila Proiectare din panglică, selectați 
Dimensiune diapozitiv, apoi Dimensiune particularizată de diapozitiv.
Pe fila Proiectare, selectați Inițializare pagină.Pe fila Proiectare 
din panglică, selectați Inițializare pagină.
2.Sub Numerotare diapozitive începând cu, faceți clic pe săgeata în sus sau în jos pentru a trece la numărul de la care doriți să începeți: afișează dialogul dimensiune diapozitiv din PowerPoint3.Faceți clic pe  OK.

Ascunderea sau afişarea unui diapozitiv
Ascunderea sau afişarea unui diapozitiv
 1. În panoul de navigare din stânga, selectați un diapozitiv.

  • Pentru a ascunde un diapozitiv, faceți clic dreapta pe diapozitivul pe care doriți să îl ascundeți, apoi faceți clic pe Ascundere diapozitiv.

  • Pentru a afișa un diapozitiv pe care ați ascuns anterior, faceți clic dreapta pe diapozitivul pe care doriți să afișați și apoi faceți clic pe Ascundere diapozitiv.

 2. Faceți clic dreapta pe diapozitiv, apoi selectați  Ascundere diapozitiv.

      În panoul de navigare din stânga, numărul de diapozitiv are o bară oblică printr-o pentru a indica faptul că este ascuns din diapozitiv:

       Pentru a face un diapozitiv ascuns vizibile din nou, selectați diapozitive, faceți clic dreapta și selectați Ascundere diapozitiv.

Setarea unui film pentru redare în ecran complet
Setarea unui film pentru redare în ecran complet

În loc de redă un film ca parte dintr-un diapozitiv din prezentare, îl puteți reda astfel încât aceasta să umple întregul ecran. În funcție de rezoluția fișierului film original, filmul poate apărea deformat atunci cand este redat pe ecran complet, astfel încât este o idee bună să examinați filmul dvs înainte de prezentare.

Note: 

 • Dacă inserați un fișier video de pe YouTube, opțiunea ecran complet poate fi indisponibila. În acest caz, descărcați fișierul mai întâi, apoi inserați-l de pe computer.

 • Dacă glisați cadrul filmului de pe diapozitiv sau ascunderea cadrului filmului, trebuie să setați filmul să se redea automat sau alte tipuri de control, cum ar fi un trigger. Un trigger este un element dintr-un diapozitiv, cum ar fi o imagine, forme, butonul, paragraf de text sau caseta text, care inițiază o acțiune.

  Pentru ca setarea unui fișier video să se redea în ecran complet:

  1. În vizualizarea Normal, faceți clic pe filmul pe care doriți să se il redati în ecran complet.

  2. Sub Instrumente Video, pe fila Redare , în grupul Opțiuni Video , selectați Redare pe ecran complet.

  Previzualizarea unui fișier video

  1. În vizualizarea Normal, faceți clic pe film.

  2. Sub Instrumente Video, pe fila Redare , faceți clic pe Redare.

Examinarea unui film
Examinarea unui film
Salvarea unui fişier
Salvarea unui fişier

În PowerPoint 2013 și PowerPoint 2016, puteți salva prezentarea desktop pe unitatea locală (de exemplu, pe laptop), într-o locație de rețea, pe un CD, un DVD sau o unitate flash. De asemenea, o puteți salva cu un format de fișier diferit. Dacă doriți să salvați prezentarea în locația web, consultați Salvarea și partajarea unei prezentări pe OneDrive.

 1. Pe fila Fișier, selectați Salvare.

  Fișier > Salvare sau Salvare ca

 2. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a salva pe unitatea locală, cum ar fi pe laptop, pe o unitate flash, pe CD sau DVD, selectați Computer.

  • Pentru a salva într-o bibliotecă SharePoint, selectați SharePoint.

  • Pentru a salva prezentarea într-o locație web, consultați Salvarea și partajarea unei prezentări pe OneDrive.

 3. Sub Salvare ca > Foldere recente, selectați Navigare, alegeți o cale și un folder de fișier, apoi denumiți fișierul.

 4. Selectați Salvare.

Salvarea fișierului de prezentare în alt format de fișier

Notă: Pentru a salva fișierele în format PDF (.pdf) sau formate de fișier XPS (.xps), consultați salvarea sau conversia la PDF sau XPS.

 1. Pe fila Fișier, selectați Salvare ca.

 2. Sub Salvare ca, aveți următoarele variante:

 3. Sub Foldere recente, selectați Răsfoire, alegeți o cale și un folder, apoi denumiți fișierul.

 4. În lista Salvare cu tipul, alegeți formatul de fișier dorit.

 5. Selectați Salvare.

Salvarea prezentării într-o versiune mai veche de PowerPoint

În PowerPoint 2013 și 2016, puteți să salvați fișierele într-o versiune anterioară de PowerPoint, selectând versiunea din lista Salvare cu tipul din caseta Salvare ca. De exemplu, puteți să vă salvați prezentarea PowerPoint în cel mai nou format de prezentare PowerPoint (.pptx) sau ca prezentare PowerPoint 97-2003 (.ppt).

Salvarea unei copii a unui fişier
Salvarea unei copii a unui fişier
Salvarea unui fişier într-un alt format
Salvarea unui fişier într-un alt format
 1. În PowerPoint 2010, deschideți prezentarea pe care doriți să salvați în alt format de fișier.

 2. Faceți clic pe fila Fișier.

 3. Faceți clic pe Salvare ca.

 4. În caseta Nume fișier, introduceți un nume nou pentru prezentare sau nu faceți nicio acțiune, pentru a accepta numele de fișier sugerat.

 5. În lista Salvare cu tipul, selectați formatul de fișier dorit, apoi faceți clic pe Salvare.Salvare 
ca fișier în PowerPoint 2010.

Microsoft Excel
Deschiderea unui registru de lucru nou, necompletat
Deschiderea unui registru de lucru nou, necompletat
 1. Faceți clic pe fișier > nou.

 2. Sub recomandate, faceți dublu clic pe Registru de lucru necompletat.

  Comandă rapidă de la tastatură pentru a crea rapid un registru de lucru nouă, necompletată, puteți să apăsați CTRL + N.

Crearea unui registru de lucru nou bazat pe un registru de lucru existent
Crearea unui registru de lucru nou bazat pe un registru de lucru existent
Un registru de lucru Microsoft Office Excel este un fișier care conține una sau mai multe foi de lucru care pot fi utilizate pentru a organiza diverse tipuri de informații asociate. Pentru a crea un registru de lucru nou, deschideți un registru de lucru necompletat. De asemenea, puteți să bazați un registru de lucru nou pe un registru de lucru existent, pe un șablon implicit de registru de lucru sau pe orice alt șablon.

Deschiderea unui registru de lucru nou, necompletat

 1. Faceți clic pe fișier > nou.

 2. Sub recomandate, faceți dublu clic pe Registru de lucru necompletat.

  Comandă rapidă de la tastatură pentru a crea rapid un registru de lucru nouă, necompletată, puteți să apăsați CTRL + N.

Sfaturi: 

Crearea unui registru de lucru nou bazat pe un registru de lucru existent

Dacă utilizați frecvent același aspect sau date într-un registru de lucru, Salvați-l ca șablon, astfel încât să puteți utiliza șablonul pentru a crea mai multe registre de lucru în loc să înceapă de la zero. Pentru mai multe informații, consultați  salvarea unui registru de lucru ca șablon.

După ce salvați un registru de lucru ca șablon, îl puteți deschide ca orice alte șablon în Excel. Consultați secțiunea următoare despre cum să deschideți un registru de lucru bazat pe un șablon.

Crearea unui registru de lucru bazat pe un șablon

 1. Faceți clic pe fișier > nou.

 2. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a utiliza unul dintre șabloanele de exemplu, care sunt oferite cu Excel, sub recomandate, navigați la șablonul dorit și apoi faceți dublu clic pe șablon.

  • Pentru a crea un registru de lucru nou bazat pe un șablon particularizat pe care l-ați creat, faceți clic pe Personal, apoi faceți dublu clic pe șablonul dorit.

Crearea unui registru de lucru bazat pe un şablon
Crearea unui registru de lucru bazat pe un şablon
 1. Faceți clic pe fișier > nou.

 2. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a utiliza unul dintre șabloanele de exemplu, care sunt oferite cu Excel, sub recomandate, navigați la șablonul dorit și apoi faceți dublu clic pe șablon.

  • Pentru a crea un registru de lucru nou bazat pe un șablon particularizat pe care l-ați creat, faceți clic pe Personal, apoi faceți dublu clic pe șablonul dorit.

Mărirea sau micşorarea rapidă a unui document
Mărirea sau micşorarea rapidă a unui document
 1. Pe bara de stare, lângă colțul din dreapta jos al ferestrei, faceți clic pe glisorul de Zoom.

  Zoom slider
 2. Glisați la setarea cu procentul de zoom dorit.

Alegerea unei anumite setări de panoramare
Alegerea unei anumite setări de panoramare

Puteți să măriți pentru o vizualizare detaliată a fișierului sau să micșorați pentru a vedea mai multe din pagină la o dimensiune redusă. De asemenea, puteți salva o anumită setare de zoom cu un document, șablon, prezentare sau foaie de lucru.
Mărirea sau micșorarea rapidă unui document, a unei prezentări sau a unei foi de lucru

 1. În Word, Outlook, PowerPoint sau Excel, pe bara de stare, faceți clic pe glisorul Zoom .

  Zoom slider

 2. Glisați la setarea cu procentul de zoom dorit. Faceți clic pe - sau + pentru a mări în incrementări graduală.

Notă:  În Outlook, glisorul de zoom mărește doar conținutul în panoul de citire.

Alegerea unei setări de zoom

Puteți alege cât de mult din document, prezentare sau foaie de lucru să vedeți pe ecran.

În Word

Efectuați una din următoarele acțiuni:

Zoom group on the View tab

 • Pe fila Vizualizare , în grupul Zoom , faceți clic pe Zoom 100 %. Acest lucru returnează vizualizarea la 100 % zoom.

 • Pe fila Vizualizare , în grupul Zoom , faceți clic pe O paginăPagini Multiplesau Lățime pagină.

 • Pe fila Vizualizare, în grupul Zoom, faceți clic pe Zoom, apoi introduceți un procent sau alegeți orice alte setări pe care le doriți.

În PowerPoint

Efectuați una din următoarele acțiuni:

Zoom group on View tab

 • Pe fila Vizualizare , în grupul Zoom , faceți clic pe Potrivire la fereastră, care schimbă diapozitivul curent la dimensiunea al ferestrei PowerPoint.

  Notă: De asemenea, există un buton de Potrivire la fereastră lângă glisorul de zoom din bara de stare. Zoom slider

 • Pe fila Vizualizare, în grupul Zoom, faceți clic pe Zoom, apoi introduceți un procent sau alegeți orice alte setări pe care le doriți.

În Excel

Efectuați una din următoarele acțiuni:

Zoom group on 
View tab

 • În fila Vizualizare, în grupul Zoom, faceți clic pe Zoom 100%.

 • Pe fila Vizualizare , în grupul Zoom , faceți clic pe Zoom la selecție, care maximizează vizualizării de celule pe care le-ați selectat.

 • Pe fila Vizualizare, în grupul Zoom, faceți clic pe Zoom, apoi introduceți un procent sau alegeți orice alte setări pe care le doriți.

În Outlook

În fereastra principală Outlook, glisorul de zoom este singura modalitate de a mări sau a micșora. Atunci când sunt citiți sau editați un mesaj, zoom din panglică:

 1. Într-un mesaj deschis, pe fila mesaj , în grupul Zoom , faceți clic pe Zoom.

 2. În caseta de dialog Zoom , introduceți un procent sau alegeți orice alte setări pe care o doriți.

Salvarea unei anumite setări de panoramare împreună cu un document sau cu un şablon
Salvarea unei anumite setări de panoramare împreună cu un document sau cu un şablon
VERSIUNILE MAI NOI
 1. Dacă  salvați un registru de lucru într-un șablon pentru prima dată, începeți prin setarea locației șabloanelor personale implicite:

  1. Faceți clic pe Fișier > Opțiuni.

  2. Faceți clic pe Salvare, iar sub Salvare registre de lucru, introduceți calea la locația șabloanelor personale în caseta Locație implicită șabloane personale.

   De obicei, această cale este: C:\Users\[UserName]\Documents\Custom Șabloane Office.

   Opțiuni pe care le puteți seta pentru salvarea registrelor de lucru

  3. Faceți clic pe OK.

   După ce setați această opțiune, toate șabloanele particularizate pe care le salvați în folderul Șabloanele mele apar automat sub Personal în pagina Nou (Fișier > Nou).

 2. Deschideți registrul de lucru pe care doriți să-l utilizați ca șablon.

 3. Faceți clic pe Fișier >  Export.

 4. Sub Export, faceți clic pe Modificare tip fișier.

 5. În caseta Tipuri de fișier registru de lucru, faceți dublu clic pe Șablon.

 6. În caseta Nume fișier, tastați numele pe care doriți să îl utilizați pentru șablon.

Faceți clic pe Salvare, apoi închideți șablonul.
OFFICE 2010
 1. Deschideți registrul de lucru pe care doriți să o utilizați ca șablon.

 2. Faceți clic pe fișierși apoi faceți clic pe Salvare ca

 3. În caseta Nume fișier, tastați numele pe care doriți să îl utilizați pentru șablon.

 4. În caseta Tip fișier, faceți clic pe Șabloane Excel sau faceți clic pe Șablon Excel cu macrocomenzi dacă registrul de lucru conține macrocomenzi pe care doriți să le faceți disponibile în șablon.

Faceți clic pe Salvare.

Șablonul este amplasat automat în folderul șabloane pentru a vă asigura că vor fi disponibile atunci când doriți să-l utilizați pentru a crea un nou registru de lucru.

OFFICE 2007

 1. Deschideți registrul de lucru pe care doriți să o utilizați ca șablon.

 2. Faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi pe Salvare ca.

 3. În caseta Nume fișier, tastați numele pe care doriți să îl utilizați pentru șablon.

 4. În caseta Tip fișier, faceți clic pe Șabloane Excel sau faceți clic pe  Șablon Excel cu macrocomenzi dacă registrul de lucru conține macrocomenzi pe care doriți să le faceți disponibile în șablon.

 5. Faceți clic pe Salvare.

  Șablonul este amplasat automat în folderul șabloane pentru a vă asigura că vor fi disponibile atunci când doriți să-l utilizați pentru a crea un nou registru de lucru.

Redenumirea unei foi de lucru
Redenumirea unei foi de lucru
 1. Faceți dublu clic pe selectorul de foaie și tastați noul nume.

 2. Faceți clic dreapta pe selectorul de foaie, faceți clic pe Redenumire și tastați noul nume.

 3. Utilizați comanda rapidă de la tastatură Alt+H > O > R și tastați noul nume.Imagine cu file de foi de lucru Excel

Deplasarea sau defilarea într-o foaie de lucru
Deplasarea sau defilarea într-o foaie de lucru

Există mai multe moduri de a defila într-o foaie de lucru. Aveți posibilitatea să utilizați tastele săgeată, barele de defilare sau mouse-ul pentru a vă deplasa între celule și a vă deplasa rapid între diferitele zone din foaia de lucru.

În Excel, puteți să profitați de viteza mărită a defilării, de defilarea ușoară la finalul zonelor și de SfaturiEcran, care vă informează despre unde vă aflați. De asemenea, puteți utiliza mouse-ul pentru a defila în casetele de dialog care au liste verticale cu bare de defilare.

Utilizarea tastelor săgeată pentru deplasarea într-o foaie de lucru

Pentru a vă deplasa între celulele unei foi de lucru, faceți clic pe oricare celulă sau utilizați tastele săgeată. Atunci când vă mutați la o celulă, aceasta devine celulă activă.

Pentru a defila

Procedați așa

La începutul și finalul zonelor

Apăsați CTRL+ o săgeată pentru a defila la începutul și finalul fiecărei zone într-o coloană sau rând înainte de a ajunge la finalul foii de lucru.

Pentru a defila la începutul și finalul fiecărei zone în timp ce se selectează zonele înainte de oprirea la finalul foii de lucru, apăsați tasta CTRL+SHIFT+ o săgeată.

Cu un rând în sus sau în jos

Apăsați SCROLL LOCK, apoi utilizați tasta SĂGEATĂ SUS sau SĂGEATĂ JOS pentru a defila un rând în sus sau în jos.

Cu o coloană la stânga sau la dreapta

Apăsați SCROLL LOCK, apoi utilizați tasta SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ DREAPTA pentru a defila o coloană la stânga sau la dreapta.

Cu o fereastră în sus sau în jos

Apăsați PAGE UP sau PAGE DOWN

Cu o fereastră la stânga sau la dreapta

Apăsați SCROLL LOCK, apoi țineți apăsată tasta CTRL în timp ce apăsați tasta SĂGEATĂ STÂNGA sau SĂGEATĂ dreapta.

O distanță mare

Apăsați SCROLL LOCK, apoi țineți apăsate în același timp tastele CTRL și o tastă săgeată, pentru a vă deplasa rapid pe distanțe mari din foaia de lucru.

Notă: Atunci când este activat SCROLL LOCK, se afișează Scroll Lock pe bara de stare din Excel. Dacă apăsați o tastă săgeată în timp ce este activat SCROLL LOCK, veți defila cu un rând în sus sau în jos sau cu o coloană la stânga sau la dreapta. Pentru a utiliza tastele săgeată pentru a vă deplasa între celule, trebuie să dezactivați SCROLL LOCK. Pentru a face acest lucru, apăsați tasta Scroll Lock (etichetată și ScrLk) pe tastatură. Dacă tastatura dvs. nu include această tastă, puteți să dezactivați SCROLL LOCK utilizând tastatura vizuală. Pentru a deschide tastatura vizuală, faceți clic pe butonul Start din Windows pentru desktop și tastați Tastatură vizuală. Pentru a dezactiva SCROLL LOCK, faceți clic pe tasta ScrLk și apoi închideți tastatura vizuală.

Utilizarea barelor de defilare pentru deplasarea într-o foaie de lucru

Dacă nu vedeți barele de defilare, efectuați următoarele pentru a le afișa:

 1. Faceți clic pe Fișier > Opțiuni.

  În Excel 2007, faceți clic pe butonul Microsoft Office Imagine buton Office , apoi faceți clic pe Opțiuni Excel.

 2. Faceți clic pe Complex, apoi, sub Afișare opțiuni pentru acest registru de lucru, asigurați-vă că sunt bifate casetele de selectare Afișare bară de defilare orizontală și Afișare bară de defilare verticală, apoi faceți clic pe OK.

Următorul tabel descrie modurile diferite în care se pot utiliza barele de defilare pentru deplasarea într-o foaie de lucru.

Pentru a defila

Procedați astfel

Cu un rând în sus sau în jos

Faceți clic pe săgețile de defilare imagine 
buton sau pe imagine buton în bara de defilare verticală pentru a vă deplasa în foaie un rând mai sus sau mai jos.

Cu o coloană la stânga sau la dreapta

Faceți clic pe săgețile de defilare imagine buton sau pe Imagine buton în bara de defilare orizontală pentru a vă deplasa în foaie o coloană la stânga sau la dreapta.

Defilarea într-o foaie de lucru cu viteză crescută de defilare

În timp ce defilați, țineți apăsat butonul mouse-ului în capătul cel mai depărtat al ecranului pentru mai mult de zece secunde pentru a crește viteza de defilare.

Mutarea mouse-ului în direcția opusă va micșora viteza de defilare.

Cu o fereastră în sus sau în jos

Faceți clic pe deasupra sau dedesubtul casetei de defilare imagine buton în bara verticală de defilare.

Cu o fereastră la stânga sau la dreapta

Faceți clic la stânga sau la dreapta casetei de defilare din bara de defilare orizontală. imagine buton

O distanţă mare

Apăsați lung tasta SHIFT în timp de glisați caseta de defilare imagine buton .

Note: 

 • Când utilizați casetele de defilare pentru deplasarea într-o foaie de lucru, Excel afișează un SfatEcran care indică numerele de rând sau literele de coloană (sau numere, dacă ați specificat utilizarea stilului de referință R1C1 pentru registrul de lucru), astfel încât să știți unde vă aflați în foaia de lucru.

 • Dimensiunea unei casete de defilare indică valoarea proporţională din suprafaţa utilizată a foii care este vizibilă în fereastră. Poziţia unei casete de defilare indică aşezarea relativă a suprafeţei vizibile în cadrul foii de lucru.

 • Aveți posibilitatea să scindați rapid fereastra, astfel încât să defilați două sau patru panouri simultan. Indicați către caseta de scindare caseta de scindare în bara de defilare verticală sau orizontală. Când indicatorul devine o săgeată cu două capete indicator de ajustare bară de scindare , glisați bara de scindare în foaia de lucru unde doriți să scindați fereastra .Faceți dublu clic pe bara de scindare pentru a o elimina.

Defilarea și panoramarea utilizând mouse-ul

Anumite dispozitive de tip mouse sau alte dispozitive de indicat, cum ar fi Microsoft IntelliMouse, au capacități predefinite de panoramare și defilare, care pot fi utilizate pentru deplasare și mărire sau micșorare în foaia de lucru sau în foaie diagramă. De asemenea, aveți posibilitatea să utilizați mouse-ul pentru a defila în casetele de dialog care au liste verticale cu bare de defilare. Pentru mai multe informații, consultați instrucțiunile dispozitivului de indicare.

Pentru a

Efectuați

Defila în sus sau în jos câteva rânduri odată

Rotiți roata înainte sau înapoi.

Defilarea într-o foaie de lucru cu viteză crescută de defilare

În timp ce defilați, țineți apăsat butonul mouse-ului în capătul cel mai depărtat al ecranului pentru mai mult de zece secunde pentru a crește viteza de defilare.

Mutarea mouse-ului în direcția opusă va micșora viteza de defilare.

Panorama printr-o foaie de calcul

Țineți apăsată butonul roată, apoi glisați indicatorul în afara marcatorului originii marcaj de origine în direcția în care se doriți să defilați. Pentru a mări viteza defilării, mutați indicatorul în afara marcatorului originii. Pentru a micșora viteza de defilare, mutați indicatorul mai aproape de marcatorul originii.

Defila în mod automat printr-o foaie de calcul

Faceți clic pe butonul roată, apoi mutați mouse-ul în direcția în care doriți să defilați. Pentru a mări viteza defilării, mutați indicatorul în afara marcatorului originii; pentru a micșora viteza de defilare, mutați indicatorul mai aproape de marcatorul originii. Pentru a opri defilarea automată, faceți clic pe pe oricare buton al mouse-ului.

Mări sau micșora

Țineți apăsată tasta CTRL în timp ce rotiți roata IntelliMouse înainte sau înapoi. Procentajul de panoramare al foii de lucru este afișat în bara de stare.

Afișare detalii în schițe

Indicați către o celulă care rezumă date în acea schiță, apoi țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce rotiți roata înainte.

Ascunde detalii în schițe

Indicați către orice celulă care conține date de detaliu, apoi țineți apăsată tasta SHIFT în timp ce rotiți roata înapoi.

Selectarea celulelor şi a conţinutului lor într-o foaie de lucru
Selectarea celulelor şi a conţinutului lor într-o foaie de lucru

Pentru a selecta

Procedați astfel

O singură celulă

Faceți clic pe celulă sau apăsați pe tastele săgeată pentru a vă deplasa la celulă.

Selectarea celulelor sau zonelor utilizând caseta Nume
Selectarea celulelor sau zonelor utilizând caseta Nume

În caseta Nume, aflată la extrema stângă a bară de formule, procedați astfel:

 • Pentru a selecta o celulă denumită sau o zonă, tastați numele său, și apoi apăsați pe ENTER.

  Sfat: Aveți posibilitatea să faceți clic pe săgeata de lângă caseta Nume pentru a afișa o listă de celule sau zone denumite, apoi să faceți clic pe numele dorit.

 • Pentru a selecta două sau mai multe referințe de celule denumite sau zone, faceți clic pe săgeata de lângă caseta nume și apoi faceți clic pe numele prima referințe de celulă sau zonă pe care doriți să îl selectați. Apoi, țineți apăsată tasta CTRL în timp ce faceți clic pe numele celelalte celule sau zone în caseta nume .

  Notă: În prezent celula sau zona selectată va rămâne selectată împreună cu celulele sau zonele pe care le selectați în caseta nume .

 • Pentru a selecta o referință de celulă anonim sau o zonă, tastați referința la celulă din celula sau zona de celule pe care doriți să selectați și apăsați ENTER.

  Sfat: De exemplu, tastați B3 pentru a selecta celula respectivă, sau tastați B1: B3 pentru a selecta o zonă de celule de trei.

Notă: În caseta nume , nu puteți să ștergeți sau schimbați numele care au fost definite pentru celule sau zone. Pot doar să ștergeți sau să modificați numele în caseta de dialog Manager de nume (filaformule , grupul Nume definite ).


Selectarea celulelor sau zonelor utilizând comanda Salt la
Selectarea celulelor sau zonelor utilizând comanda Salt la
 1. Pe pagina principală fila, în grupul Editare , faceți clic pe Găsire și selectareși apoi faceți clic pe Salt la. De asemenea, puteți apăsa CTRL + G pe tastatură.

  Imagine Panglică Excel

 2. În lista Salt la, faceți clic pe numele celulei sau zonei pe care doriți să o selectați sau tastați referința de celulă în caseta Referință.

  De exemplu, în caseta referințe , tastați B3 pentru a selecta celula respectivă, sau tastați B1: B3 pentru a selecta o zonă de celule de trei. Puteți să selectați mai multe celule sau zone, introduceți-le în caseta referință , separate prin virgulă.

  Notă: În caseta Salt la, aveți posibilitatea să vizualizați toate celulele sau zonele denumite și nedenumite pe care le-ați selectat anterior utilizând comanda Salt la. Pentru a reveni la o selecție anterioară, faceți dublu clic pe numele referinței de celulă în lista Salt la.

Selectarea tuturor celulelor dintr-o foaie de lucru
Selectarea tuturor celulelor dintr-o foaie de lucru
 

Pentru a selecta

Procedați astfel


Toate celulele de pe foaia de lucru

Faceți clic pe butonul Selectare totală .

Butonul Selectare totală

De asemenea, pentru a selecta întreaga foaie de lucru, se poate apăsa CTRL+A.

Dacă foaia de lucru conține date, CTRL+A selectează regiunea curentă. Apăsând CTRL+A a doua oară, veți selecta întreaga foaie de lucru.

Notă: Pentru a selecta toate celulele din zona activă, apăsați CTRL + SHIFT + *.

Introducerea numerelor sau a textului
Introducerea numerelor sau a textului
 1. În foaia de lucru, faceți clic pe o celulă.

 2. Tastați numerele sau textul pe care doriți să introduceți și apoi apăsați pe ENTER sau TAB.

  Pentru a introduce date într-o linie nouă dintr-o celulă, introduceți un sfârșit de linie apăsând ALT + ENTER.

Introducerea numerelor cu virgulă zecimală fixă
Introducerea numerelor cu virgulă zecimală fixă
 1. Pe fila Fișier, faceți clic pe Opțiuni.

  În Excel 2007 doar: faceți clic pe Butonul Microsoft Office Imagine buton Office și apoi faceți clic pe Opțiuni Excel.

 2. Faceți clic pe Complex, apoi, sub Opțiuni de editare, bifați caseta de selectare Inserați automat un punct zecimal.

 3. În caseta Poziții, introduceți un număr pozitiv pentru cifrele de la dreapta virgulei zecimale sau un număr negativ pentru cifrele de la stânga virgulei zecimale.

  De exemplu, dacă introduceți 3 în caseta Locuri, apoi tastați 2834 într-o celulă, valoarea va apărea ca 2,834. Dacă introduceți -3 în caseta Locuri, apoi tastați 283, valoarea va fi 283000.

 4. În foaia de lucru, faceți clic pe o celulă, apoi introduceți numărul dorit.

  Datele tastate în celule înainte e a selecta opțiunea Număr fix de zecimale nu sunt afectate.

  Pentru a avea prioritate temporară față de opțiunea Număr fix de zecimale, tastați virgula zecimală când introduceți numărul.

Introducerea datelor sau a orelor
Introducerea datelor sau a orelor
 1. Într-o foaie de lucru, faceți clic pe o celulă.

 2. Tastați o dată sau o oră după cum urmează:

  • Pentru a introduce o dată, utilizați o bară oblică sau o bară orizontală pentru a separa părțile unei date; de exemplu, tastați 9/5/2002 sau 5- Sep-2002.

  • Pentru a introduce o oră bazată pe ceasul de 12 ore, introduceți ora urmată de un spațiu, apoi tastați a sau p după oră; de exemplu, 9:00 p. Altfel, Excel introduce ora ca AM.

   Pentru a introduce data și ora curentă, apăsați Ctrl+Shift+; (punct și virgulă).

 • Pentru a introduce o dată și o oră care să rămână la zi atunci când redeschideți o foaie de lucru, aveți posibilitatea să utilizați funcțiile TODAY și NOW.

 • Când introduceți o dată sau o oră într-o celulă, aceasta apare în formatul dată sau oră implicit pentru computer sau în formatul aplicat celulei înainte să introduceți data sau ora. Formatul implicit pentru dată sau oră se bazează pe setările de dată și oră din caseta de dialog Opțiuni regionale și lingvistice (Panoul de control, Ceas, limbă și regiune). Dacă aceste setări de pe computer s-au schimbat, datele și orele din registrele de lucru care nu au fost formatate utilizând comanda Formatare celule se afișează potrivit acestor setări.

 • Pentru a aplica formatul implicit de dată sau oră, faceți clic pe celula care conține valoarea de dată sau oră, apoi apăsați Ctrl+Shift+# sau Ctrl+Shift+@.

Introducerea simultană a aceloraşi date în celule diferite
Introducerea simultană a aceloraşi date în celule diferite
 1. Selectați celulele în care doriți să introduceți aceleași date. Celulele nu trebuie să fie alăturate.

 2. În celula activă, tastați datele, apoi apăsați Ctrl+Enter.

  De asemenea, puteți să introduceți aceleași date în mai multe celule, utilizând instrument de umplereInstrument de umplere pentru a completa automat datele în celulele foii de lucru.

Introducerea datelor în alte foi de lucru
Introducerea datelor în alte foi de lucru

Activând simultan mai multe foi de lucru, puteți să introduceți date noi sau să modificați date existente într-una dintre foile de lucru, iar modificările se aplică la aceleași celule din toate foile de lucru selectate.

 1. Faceți clic pe fila primei foi de date care conține datele pe care doriți să le editați. Apoi mențineți apăsată tasta Ctrl în timp ce faceți clic pe filele celorlalte foi de lucru în care doriți să sincronizați datele.

  Butoane de defilare prin foaie

  Notă: Dacă nu vedeți selectorul dorit, faceți clic pe butoanele de defilare prin selectori pentru a găsi foaia de lucru, apoi faceți clic pe fila sa. Dacă tot nu găsiți selectorii doriți pentru foaia de lucru, poate fi necesar să maximizați fereastra documentului.

 2. Pe foile de lucru active, selectați celula sau un interval de celule în care doriți să editați date existente sau să introduceți date noi.

 3. În celula activă, tastați date noi sau editați datele existente, apoi apăsați Enter sau Tab pentru a muta selecția la celula următoare.

  Modificările se aplică în toate foile de lucru pe care le-ați selectat.

 4. Repetați pasul anterior până când ați terminat introducerea sau editarea datelor.

 • Pentru a anula o selecție a mai multe foi de lucru, faceți clic pe orice foaie de lucru neselectată. Dacă o foaie de lucru neselectată nu este vizibilă, puteți să faceți clic cu butonul din dreapta pe fila unei foi de lucru selectate, apoi faceți clic pe Anulare grupare foi.

 • Când introduceți sau editați date, modificările afectează toate foile de lucru selectate și puteți înlocui din greșeală date pe care nu doriți să le modificați. Pentru a evita acest lucru, puteți vedea toate foile de lucru în același timp, pentru a identifica potențialele conflicte ale datelor.

  1. În fila Vizualizare, în grupul Fereastră, faceți clic pe Fereastră nouă.

  2. Comutați la fereastra nouă, apoi faceți clic pe o foaie de lucru pe care doriți să o vizualizați.

  3. Repetați pașii 1 și 2 pentru fiecare foaie de lucru pe care doriți să o vizualizați.

  4. Pe fila Vizualizare, în grupul Fereastră, faceți clic pe Aranjare totală, apoi faceți clic pe opțiunea dorită.

  5. Pentru a vizualiza doar foile de lucru din registrul de lucru activ, în caseta de dialog Aranjare ferestre, bifați caseta de selectare Ferestre ale registrului de lucru activ.

Editarea conţinutului celulei
Editarea conţinutului celulei

Editarea conținutului celulei

Puteți să editați conținutul unei celule direct în celulă. De asemenea, conținutul unei celule poate fi editat tastând în bară de formule.

Atunci când editați conținutul unei celule, Excel funcționează în modul Editare. Unele caracteristici Excel funcționează diferit sau nu sunt disponibile în modul Editare.

Când Excel este în modul Editare, cuvântul Editare apare în colțul din stânga jos a ferestrei programului Excel, așa cum se arată în ilustrația de mai jos.

Colțul din stânga jos al ferestrei de program afișând modul de editare

Intrarea în modul Editare

Pentru a începe lucrul în modul Editare, efectuați una dintre următoarele:

~Faceți dublu clic pe celula care conține datele pe care doriți să le editați.

 • ~Aceasta pornește modul Editare și poziționează cursorul în celula din locația pe care ați făcut dublu clic. De asemenea, conținutul celulei se afișează în bara de formule.

 • ~Faceți clic pe celula care conține datele pe care doriți să le editați, apoi faceți clic pe oriunde în bara de formule.

  Aceasta pornește modul Editare și poziționează cursorul în bara de formule din locația pe care ați făcut clic.
 • ~Faceți clic pe celula care conține datele pe care doriți să le editați, apoi apăsați F2.

  Aceasta pornește modul Editare și poziționează cursorul la sfârșitul conținutului celulei.

 • Modificarea modului în care se afișează conținutul celulei

 • Modificarea lățimii unei coloane
  1. Faceți clic pe celula pentru care doriți să modificați lățimea de coloană.

  2. Pe fila Pornire, în grupul Celule, faceți clic pe Format.Grupul Celule de pe fila Pornire


    • Încadrarea textului într-o celulă

    • Faceți clic pe celula în care doriți să încadrați textul.Imagine Panglică Excel
    • În fila Pornire, în grupul Aliniere, faceți clic pe Încadrare text.

Setarea unei coloane la o lăţime specifică
Setarea unei coloane la o lăţime specifică

Setarea unei coloane la o lățime specifică

1.Selectați coloana sau coloanele pe care doriți să le modificați.

2.În fila Pornire, în grupul Celule, faceți clic pe Format.

În fila Pornire, faceți clic pe Formatare

3.Sub Dimensiune celulă, faceți clic pe Lățime coloană.

4.În caseta Lățime coloană, tastați valoarea dorită.

5.Faceți clic pe OK.

Modificarea lăţimii coloanei pentru a se potrivi cu conţinutul
Modificarea lăţimii coloanei pentru a se potrivi cu conţinutul
1. Selectati coloana sau coloanele pe care doriti sa le modificati.
2.In fila Pornire, in grupul Celule, faceti clic pe Format.
În fila Pornire, 
faceți clic pe Formatare
3. Sub Dimensiune celulă, faceți clic pe Potrivire automată lățime coloane.


Potrivirea lăţimii unei coloane cu a altei coloane
Potrivirea lăţimii unei coloane cu a altei coloane
 1. Selectați o celulă din coloană care are lățimea pe care doriți să o utilizați.

 2. Apăsați Ctrl+C sau, pe fila Pornire, în grupul Clipboard, faceți clic pe Copiere.Pe fila Pornire, faceți clic pe Copiere

  1. Faceți clic dreapta pe o celulă din coloana de țintă, indicați spre Lipire specială, și apoi faceți clic pe butonul Păstrare lățime coloane sursă Buton WordArt .

Modificarea lăţimii implicite pentru toate coloanele într-o foaie sau un registru de lucru
Modificarea lăţimii implicite pentru toate coloanele într-o foaie sau un registru de lucru

1. Alegeți una dintre următoarele:

 • Pentru a modifica lățimea implicită a coloanei pentru o foaie de lucru, faceți clic pe selectorul de foi.

 • Pentru a modifica lățimea implicită a coloanei pentru întregul registru de lucru, faceți clic cu butonul din dreapta pe un selector de foi, apoi faceți clic pe Selectare totală foi în meniu de comenzi rapide.Faceți clic pe fila Foaie

2.În fila  Pornire, în grupul Celule, faceți clic pe Format.
3.Sub Dimensiune celulă, faceți clic pe Lățime implicită.
4.În caseta Lățime coloană standard, tastați o măsură nouă, apoi faceți clic pe OK.
Modificarea lăţimii coloanelor utilizând mouse-ul
Modificarea lăţimii coloanelor utilizând mouse-ul
Pentru a modifica lățimea unei singure coloane, glisați marginea pe partea dreaptă a titlului de coloană până ce coloana ajunge la lățimea dorită.
Glisarea marginii coloanei
 • Pentru a modifica lățimea mai multor coloane, selectați coloanele pe care doriți să le modificați, apoi glisați o margine în partea din dreapta a titlului de coloană selectat.

 • Pentru a modifica lățimea coloanelor astfel încât să încadreze conținutul, selectați coloana sau coloanele pe care doriți să le modificați, apoi faceți dublu clic pe o margine în partea din dreapta a titlului de coloană selectat.

 • Pentru a modifica lățimea tuturor coloanelor din foaia de lucru, faceți clic pe butonul Selectare totală, apoi glisați marginea oricăruititlu de coloană.

 • Butonul Selectare totală

Setarea unui rând la o înălţime specifică
Setarea unui rând la o înălţime specifică

1.Selectați rândul sau rândurile pe care doriți să le modificați.
2.În fila Pornire, în grupul Celule, faceți clic pe Format.

În fila Pornire, faceți clic pe Formatare
3.Sub Dimensiune celulă, faceți clic pe Înălțime rând.
4.În caseta Înălțime rând, tastați valoarea dorită, apoi faceți clic pe OK.
Modificarea înălţimii rândului pentru a se potrivi cu conţinutul
Modificarea înălţimii rândului pentru a se potrivi cu conţinutul
 1. Selectați rândul sau rândurile pe care doriți să le modificați.

 2. În fila Pornire, în grupul Celule, faceți clic pe Format.În fila Pornire, faceți clic pe Formatare

 3. Sub Dimensiune celulă, faceți clic pe Potrivire automată înălțime rânduri.

Modificarea înălţimii rândurilor utilizând mouse-ul
Modificarea înălţimii rândurilor utilizând mouse-ul
Alegeți una dintre următoarele:
Pentru a modifica înălțimea unui singur rând, glisați marginea sub titlul de rând până când rândul ajunge la înălțimea dorită.

Marginea glisată a rândului


 • Pentru a modifica înălțimea mai multor rânduri, selectați rândurile pe care doriți să le modificați, apoi glisați marginea sub unul dintre titlurile de rând selectate.

 • Pentru a modifica înălțimea tuturor rândurilor din foaia de lucru, faceți clic pe butonul Selectare totală, apoi glisați marginea sub orice titlu de rând.

 • Butonul Selectare totală

Pentru a modifica înălțimea rândului astfel încât să cuprindă conținutul, faceți dublu clik pe marginea de sub titlul de rând.

Redimensionarea unui tabel
Redimensionarea unui tabel

Puteți utiliza comanda Redimensionare din Excel pentru a adăuga rânduri și coloane într-un tabel:

 1. Faceți clic oriunde în tabel și apare opțiunea Instrumente tabel.

 2. Faceți clic pe Proiectare > Redimensionare tabel.

  utilizarea opțiunii redimensionare tabel din 
Instrumente tabel

 3. Selectați întreaga zonă de celule pe care doriți să o includă tabelul, începând cu celula din stânga sus.

  În exemplul de mai jos, tabelul original se referă la zona A1:C5. După redimensionarea pentru a adăuga două coloane și trei rânduri, tabelul va acoperi zona A1: E8.

  Redimensionarea tabelului.

 4. După ce ați selectat zona dorită pentru tabel, apăsați OK.


Inserarea unui rând sau unei coloane de tabel
Inserarea unui rând sau unei coloane de tabel
 1. Inserarea unui rand

 2. Faceți clic pe o celulă din tabel de deasupra sau de sub poziția în care doriți să apară noul rând.

 3. Sub Instrumente tabel, în fila Aspect, în grupul Rânduri și coloane, efectuați una dintre următoarele:

  • Pentru a adăuga un rând deasupra celulei selectate, faceți clic pe Inserare deasupra.

  • Pentru a adăuga un rând sub celula selectată, faceți clic pe Inserare dedesubt.Opțiuni din grupul Rânduri și coloane

  • Pentru a adăuga o coloană la stânga celulei selectate, faceți clic pe Inserare la stânga.

  • Pentru a adăuga o coloană la dreapta celulei selectate, faceți clic pe Inserare la dreapta.

Stergerea rândurilor sau coloanelor dintr-un tabel
Stergerea rândurilor sau coloanelor dintr-un tabel
 1. Faceți clic pe o celulă din tabel, din rândul sau coloana de șters.

 2. Sub Instrumente tabel, pe fila Aspect, în grupul Rânduri și coloane, faceți clic pe Ștergere, apoi pe Ștergere coloane sau Ștergere rânduri.Ștergerea coloanelor sau a rândurilor

Eliminarea rândurilor dublură dintr-un tabel
Eliminarea rândurilor dublură dintr-un tabel
Sortarea textului
Sortarea textului

Sortarea datelor este o parte integrantă a analizei datelor. Este posibil să doriți să puneți o listă de nume în ordine alfabetică, să compilați o listă de niveluri ale unui inventar de produse de la cel mai mic la cel mai mare nivel sau să ordonați rândurile după culori sau pictograme. Sortarea datelor permite vizualizarea rapidă a datelor și o mai bună înțelegere a acestora, organizarea și găsirea datelor dorite și, în cele din urmă, luarea unor decizii mai eficiente.

Puteți să sortați datele după text (de la A la Z sau de la Z la A), după numere (de la cel mai mic la cel mai mare sau invers) și după date și ore (de la cea mai veche la cea mai nouă sau invers) în una sau mai multe coloane. De asemenea, puteți să sortați după o listă particularizată pe care o creați (cum ar fi Mare, Mediu sau Mic) sau după format, inclusiv culoarea celulei și a fontului sau setul de pictograme.

Sortarea textului

 1. Selectați o celulă din coloana pe care doriți să o sortați.

 2. Pe fila Date, în grupul Sortare și filtrare, efectuați una dintre următoarele acțiuni:

  • Pentru a sorta rapid în ordine ascendentă, faceți clic pe Comanda De la A la Z din Excel care 
sortează de la A la Z sau de la cel mai mic număr la cel mai mare (Sortare de la A la Z).

  • Pentru a sorta rapid în ordine descendentă, faceți clic pe Comanda De la Z la A din Excel, care 
sortează de la Z la A sau de la cel mai mare număr la cel mai mic (Sortare de la Z la A).

Sortarea după o listă particularizată
Sortarea după o listă particularizată
Sortarea unei singure coloane dintr-un interval de celule fără a le afecta pe celelalte
Sortarea unei singure coloane dintr-un interval de celule fără a le afecta pe celelalte
Alinierea textului la stânga, dreapta, centru
Alinierea textului la stânga, dreapta, centru
 1. Selectați celulele care au textul pe care doriți să-l aliniați.

 2. Pe fila Pornire, alegeți una dintre următoarele opțiuni de aliniere:

  Alinierea textului

 3. Pentru a alinia vertical textul, alegeți Aliniere sus Imagine buton , Aliniere la mijloc Imagine buton sau Aliniere jos Imagine buton .

 4. Pentru a alinia orizontal textul, alegeți Aliniere Text la stânga Imagine 
buton , Centru Imagine buton sau Aliniere Text la dreapta Imagine buton .

 5. Când aveți un rând lung de text, este posibil ca o parte din text să nu fie vizibilă. Pentru a remedia acest lucru fără a modifica lățimea coloanei, faceți clic pe Încadrare text.

 6. Pentru a centra un text care se întinde pe mai multe coloane sau rânduri, faceți clic pe Îmbinare și centrare.

Formatarea textului ca aldin, cursiv sau subliniat
Formatarea textului ca aldin, cursiv sau subliniat
Aplicația WORD vă permite diverse alte opțiuni de formatare a textului, precum îngroșarea acestuia – aldin (Bold), scrierea sub formă înclinatǎ - cursiv (italics),
sau subliniat (underline). De asemenea, puteți combina aceste opțiuni, și anume puteți scrie un text îngrosat (aldin), înclinat spre dreapta (cursiv), respectiv
subliniat. Aceste opțiuni pot fi accesate în două modalități:
· din bara de formatare, dând click pe pictogramele corespunzătoare

Figura 24. Aldin, cursiv si subliniere

· pictograma marcată cu litera B corespunde opțiunii de îngroșare a textului (aldin) (bold)
· pictograma marcată cu litera I corespunde opțiunii de scriere înclinată a textului (cursiv) (italics)
· pictograma marcată cu litera U corespunde opțiunii de subliniere a textului (underline)
· cu ajutorul scurtăturilor de taste, după cum urmează:
· Ctrl + B – îngroșarea textului (aldin)
· Ctrl + I – scrierea înclinată a textului (cursiv)
· Ctrl + U – sublinierea textului
(reamintim că aceste taste trebuie apăsate simultan, pentru a obține efectul dorit; până ce deprindeți mai bine scrierea la tastatură, recomandăm să apăsați cele două
taste aproape deodată, însă prima tastă apăsată să fie Ctrl; altfel, veți constata scrierea unei litere (B, I sau U) în fereastra de lucru, și nu îngroșarea, înclinarea sau
sublinierea textului).
Puteți îngroșa, înclina sau sublinia textul scris în fereastra de lucru atât din momentul în care începeți să scrieți, cât si după ce l-ați scris deja, prin selectarea
acestuia și alegerea uneia dintre opțiuni (Ctrl + B, Ctrl + I sau Ctrl + U).
Modificarea fontului sau a dimensiunii fontului într-o foaie de lucru
Modificarea fontului sau a dimensiunii fontului într-o foaie de lucru

Pentru a modifica dimensiunea fontului pentru textul selectat din Excel, PowerPoint sau Word:

 1. Selectați textul sau celulele cu textul pe care doriți să o modificați. Pentru a selecta tot textul dintr-un document Word, apăsați Ctrl + A.

 2. Pe fila Pornire, faceți clic pe dimensiunea fontului în caseta Dimensiune font.Caseta 
Dimensiune font pe fila Pornire

 3. De asemenea, puteți tasta în orice dimensiunea dorită, următoarele limite:

  • Excel: între 1 și 409 între 1 și 409, în multipli de.5 (cum ar fi 10.5 sau 105.5)

Modificarea culorii textului si a fundalului
Modificarea culorii textului si a fundalului

Modificarea culorii textului pentru o celulă sau zonă de celule

 1. Selectați celula sau zona de celule care conține datele pe care doriți să o formatați. De asemenea, puteți selecta doar o porțiune de text într-o celulă.

 2. Pe fila pornire , alegeți săgeata de lângă Culoare Font Butonul Culoare font din fila Pornire .

 3. Sub Culori temă sau Culori Standard, alegeți o culoare.

  Selector de 
culori pentru fonturi

  Aplicarea unei culori particularizate

  Dacă doriți o anumită culoare de font, iată cum puteți adăuga culoarea particularizată:

  1. Faceți clic pe Pornire > Culoare font săgeată Butonul Culoare font din fila Pornire > Mai multe culori.

  2. Pe fila Particularizat, în caseta Culori, selectați culoarea dorită.

   Opțiunea de amestecare a culorilor 
particularizate

   Dacă știți numerele unei anumite culori, alegeți RGB (roșu, verde, albastru) sau HSL (nuanță, saturație, luminozitate) în caseta Model culoare, apoi introduceți numerele care corespund nuanței de culoare dorite.Puteți evidenția datele din celule utilizând Culoare de umplere, pentru a adăuga sau a schimba culoarea de fundal sau modelul celulelor. Iată cum:

   1. Selectați celulele pe care doriți să le evidențiați.

    Sfaturi: 

    • Pentru a utiliza o altă culoare de fundal pentru toată foaia de lucru, faceți clic pe butonul Selectare totală. Astfel, se vor ascunde liniile de grilă, dar puteți îmbunătăți lizibilitatea foii de lucru afișând borduri de celule în jurul tuturor celulelor.

    • Select All button

   2. Faceți clic pe pornire > săgeata de lângă Culoare de umplere Imagine buton sau apăsați Alt + H, H.

    Grupul Font din fila Pornire

   3. Sub  Culori temă sau Culori standard, alegeți culoarea dorită.

    Selector de culori pentru fonturi

    Pentru a utiliza o culoare particularizată, faceți clic pe Mai multe culori, apoi, în caseta de dialog Culori, selectați culoarea dorită.

Aplicarea unui model sau a unui efect de umplere unei culori de fundal
Aplicarea unui model sau a unui efect de umplere unei culori de fundal

Puteți evidenția datele din celule utilizând Culoare de umplere, pentru a adăuga sau a schimba culoarea de fundal sau modelul celulelor. Iată cum:

 1. Selectați celulele pe care doriți să le evidențiați.

  Sfaturi: 

  • Pentru a utiliza o altă culoare de fundal pentru toată foaia de lucru, faceți clic pe butonul Selectare totală. Astfel, se vor ascunde liniile de grilă, dar puteți îmbunătăți lizibilitatea foii de lucru afișând borduri de celule în jurul tuturor celulelor.

  • Select All button

 2. Faceți clic pe pornire > săgeata de lângă Culoare de umplere Imagine buton sau apăsați Alt + H, H.

  Grupul Font din fila Pornire

 3. Sub Culori temă sau Culori standard, alegeți culoarea dorită.

  Selector de culori pentru fonturi

  Pentru a utiliza o culoare particularizată, faceți clic pe Mai multe culori, apoi, în caseta de dialog Culori, selectați culoarea dorită.

  Sfat: Pentru a utiliza cea mai recent utilizată culoare, faceți clic pur și simplu pe Culoare de umplere Imagine buton . De asemenea, veți găsi până la 10 dintre culorile particularizate selectate cel mai recent sub Culori recente.

Aplicarea unui model sau a unor efecte de umplere

Atunci când doriți ceva mai mult decât o simplă culoare de umplere compactă, încercați să aplicați un model sau efecte de umplere.

 1. Selectați celula sau zona de celule pe care doriți să o formatați.

 2. Faceți clic pe Pornire > lansatorul casetei de dialog Formatare celule sau apăsați Ctrl+Shift+F.

  Lansatorul casetei de dialog din grupul Font

 3. Pe fila Umplere, sub Culoare de fundal, alegeți culoarea dorită.

  Caseta de dialog pentru umplere celulă și 
model
 4. Pentru a utiliza un model cu două culori, alegeți o culoare în caseta  Culoare model, apoi alegeți un model în caseta Stil model.

  Pentru a utiliza un model cu efecte speciale, faceți clic pe Efecte de umplere, apoi alegeți opțiunile pe care le doriți.

  Sfat: În caseta Eșantion, puteți previzualiza fundalul, modelul și efectele de umplere selectate.

Crearea unei formule simple cu constante şi operatori de calcul
Crearea unei formule simple cu constante şi operatori de calcul
Crearea unei formule cu funcţii
Crearea unei formule cu funcţii
Crearea unei formule cu referinţe şi nume
Crearea unei formule cu referinţe şi nume
Copierea unei formule
Copierea unei formule
Adăugarea uni text WordArt
Adăugarea uni text WordArt
Adăugarea unei umpleri de imagine la o formă
Adăugarea unei umpleri de imagine la o formă
Crearea diagramelor în Excel
Crearea diagramelor în Excel
Salvarea unui fişier
Salvarea unui fişier

Salvarea unui fișier

 1. Apăsați CTRL+S sau faceți clic pe fila Fișier, apoi faceți clic pe Salvare.

  Sfat: De asemenea, puteți să faceți clic pe pictograma Salvare Săgeată de pe bara de instrumente Acces rapid.

 2. Trebuie să introduceți un nume pentru fișier dacă îl salvați pentru prima dată.

Salvarea unei copii a unui fişier
Salvarea unei copii a unui fişier
 1. ApăsațiF12 Faceți clic pe Fișier > Salvați o copie.

 2. În mod implicit, Office va salva copia în aceeași locație ca cea a fișierului original. Dacă doriți să salvați noua copie într-o altă locație, alegeți locația în această etapă. Dacă sunteți mulțumit de locația existentă, treceți la pasul 3.

 3. Dați un nume copiei dvs. noi și faceți clic pe Salvare.

Fișierul original va fi închis și veți lucra acum în noua copie pe care tocmai ați creat-o.

Salvarea unui fişier într-un alt format
Salvarea unui fişier într-un alt format
Găsirea celulelor care conţin text
Găsirea celulelor care conţin text
<